Kraftig vekst i byggekostnadene fører til høyere boligpriser
Bygge- og materialkostnadene har økt betydelig det siste året. – Regningen havner til syvende og sist hos boligkjøperne, sier Bård Folke Fredriksen adm. direktør i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 13-12-2021

Kraftig vekst i byggekostnadene fører til høyere boligpriser

Byggekostnadene har økt 14,6 prosent det siste året, ifølge nye tall fra SSB.

– Oppgangen i byggekostnader er dramatisk og gir press på boligprisene, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

– Det er særlig materialkostnadene som har drevet opp entreprisene for boligbyggerne. En periode steg trelastprisene på grunn av problemer med barkebiller i Nord-Amerika, men det er nå tydelig at også flaskehalser i forbindelse med pandemien har skapt ytterligere kostnadspress for boligbyggerne.

-Isolerer vi materialkostnaden ser vi at den har steget 28 prosent det siste året, sier Fredriksen.

Snersrud & Pedersen AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger

– Økte materialkostnader slår ut i økte entrepriser. Det presser opp boligprisene, eventuelt utsettes nye prosjekter.

-Tilbakemeldingene fra boligbyggelagene viser at flere nå opplever økte materialkostnader og et stramt arbeidsmarked som kapasitetsbegrensninger.

-Regningen havner til syvende og sist hos boligkjøperne via økte boligpriser, sier Fredriksen.

– I en tid med økt press på byggekostnadene blir det ekstra viktig at kommunene og boligbyggerne samarbeider for å sikre stabil byggeaktivitet.

-Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for økt boligbygging og de kan gjøre en forskjell ved: 1) Å klargjøre flere byggeklare tomter, 2) raskere saksbehandling, 3) forutsigbarhet i saksbehandlingen.

-Dette vil øke boligtilbudet og virke som en motvekt mot økt prispress på både nye og brukte boliger, avslutter Fredriksen.