- Dette er et unødvendig tiltak for en allerede presset næring
BNL frykter byggenæringen er på vei inn i en perfekt storm med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 20-06-2022

På vei mot den perfekte stormen 

BNL skriver i en pressemelding at de mener regjeringens forslag er et unødvendig tiltak for en allerede presset næring.

Nå er lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie kommet og Regjeringen har fremmet en rekke inngripende tiltak med svært store konsekvenser for byggenæringen, Norges største fastlands- og distriktsnæring.     

Deres hovedbudskap er: La regelverket fra 2019 få virke.

Tallene fra Opinions siste undersøkelse viser at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019.

En majoritet av dere medlemsbedrifter har økt antall fast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie.  

Ifølge Opinion sier deres medlemsbedrifter at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent). Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass.  

Byggenæringen er på vei inn i en perfekt storm med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa.

I en slik situasjon forventer BNL mer forståelse fra Regjeringen og ikke at de legger ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring.  

Nesten halvparten av medlemmene deres varsler at innstrammingene for innleie vil få negative konsekvenser for virksomheten.

Blant disse oppgis det at et innleieforbud vil føre til lavere lønnsomhet (51 prosent), nedbemanning (49 prosent), permittering (30 prosent), tap av kompetanse (27 prosent) og færre lærlinger (25 prosent). 

Det varsles at forskriftsendringen om innleieforbud trer i kraft i 2023. Departementet vil fremlegge overgangsordninger for allerede bindende kontrakter.

BNL forutsetter da at disse ordningene tar tilstrekkelig hensyn til bedriftenes behov for forutsigbarhet. 

I tillegg til forbudet vil regjerningen oppheve adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertid karakter. Dette vil i praksis innebære et forbud mot innleie for deres bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett). 

BNL melder at de nå skal gå grundig gjennom Stortingsproposisjonen. Dette er et svært inngripende og unødvendig tiltak, basert utelukkende på ideologi og helt løsrevet fra fakta.

Terjesen på Teie er Vestfolds største rørleggerbedrift

Som arbeidsgiverorganisasjon har de hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og de har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen, har behov for noe fleksibilitet.

Dette lovforslaget  er utarbeidet uten samarbeid med BNL og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger.

Regjeringen sier de vektlegger trepartssamarbeid, de omtaler det i Hurdalsplattformen, men de avviser oss når vi trenger dialog. Dette er ikke trepartssamarbeid. 

Gå til proposisjonen

Les Regjeringens pressemelding her.

Les BNLs høringssvar som ble levert i vinter her.