Med Jarle Bertelsen på laget, setter COWIs satsing på Sør-Vestlandet fart. Han skal lede avdelingen for bygninger i en region med kontorer i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.
Jarle Bertelsen avbildet på Kronstadparken, takterrassen til bygget hvor COWI har kontor i Bergen. Foto: COWI
Sist oppdatert: 30-08-2022

COWI tar sats på Sør-Vestlandet

Med Jarle Bertelsen på laget, setter COWIs satsing på Sør-Vestlandet fart. Han skal lede avdelingen for bygninger i en region med kontorer i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.

Bertelsen kommer fra stillingen som Salgsdirektør i Maxbo Proff og vil jobbe med hele Sør-Vestlandet som sitt markedsområde. Han forteller at en av hovedårsakene til at valget falt på COWI, er den tydelige satsingen på bærekraft.

– Barna mine er opptatt av klima og miljø, og det har påvirket meg. Vi må tenke annerledes.

-Særlig bygninger har et stort potensial, blant annet knyttet til materialvalg og energiløsninger. At vi kan jobbe med å få kundene våre med på reisen, er inspirerende.

I januar lanserte COWIs in nye strategi, Future-Now, som lukker døra til petroleumsvirksomhet og tar sats mot en bærekraft framtid.

– At COWI tok et tydelig standpunkt inspirerte meg, forteller Bertelsen.

Sig. Halvorsen

Utradisjonell rekruttering
Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, er svært fornøyd med nyansettelsen.

Hun fremhever særlig Bertelsens totalforståelse, hans økonomiske bakgrunn og fokus på produktivitet og lønnsomhet for kundene.

– Det er en perfekt match for oss og vekstambisjonene våre. Erfaringen hans fra kundepartnerskap er noe vi tar med oss inn i de riktige prosjektene, sier divisjonsdirektøren, i en melding. 

Farstad Larsen sier at hun har jaktet på noe litt annerledes for å komplettere lederteamet sitt.

– At vi velger en litt annen profil fra en annen bransje enn vår egen, er helt klart et bevisst valg.

-Jeg tror det er nødvendig for å tilknytte oss de riktige prosjektene og kundene slik at vi er i stand til å ta ut den veksten vi er rigget for i et marked i stadig endring.

FLINKE, KJAPPE & KJEKKE

Større kundefokus
Den nyansatte lederen var blant annet en av hovedpersonene bak Maxbo sin satsning på vekst i proffleddet. Han mener COWI har et stort potensial til å bli mer synlig i region Sør-Vest.

– COWI jobber allerede med noen meget viktige samfunnsprosjekter som kundene trenger å høre om.

-Nå kan jeg ta med meg engasjementet jeg har hatt som leder i Maxbo og bruke erfaringen min på en ny måte.

-Jeg vil ta med meg måten man knytter nettverk på, og ikke minst måten vi prater med kundene på, til å inngå nye partnerskap.