Skanskas klimamål er de første i bransjen til å anerkjennes som vitenskapelig basert
-Vi jobber stadig med å finne nye, grønnere løsninger på prosjektene våre, og vil gjennom strategiske samarbeid og en styrket satsing på innovasjon og FoU, fortsette arbeidet med å finne de rette løsningene, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge. Foto: Skanska
Sist oppdatert: 10-02-2022

Skanska gjennom nåløyet

Nylig mottok Skanska anerkjennelse fra flere hold for sine oppjusterte klimamål.

Dette inkluderer toppkarakter for arbeidet knyttet til klimarapportering og klimarisiko, i tillegg til at selskapets klimaambisjoner nå anerkjennes som vitenskapelig basert - som første i bransjen.

Skanska er det eneste selskapet blant de 10 største aktørene i bransjen, selv på verdensbasis, som har fått klimamålene sine anerkjent som vitenskapelig basert.

Anerkjennelsen ble gjort av Scienced-Based Target Initiative, et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.

Dette betyr at selskapets mål både er i tråd med Parisavtalen, som innebærer å kutte karbonutslipp og begrense global oppvarming til 1,5°C, og med den nyeste klimavitenskapen. Prosessen for å bli godkjent av Science-Based Target Initiative er grundig og omfattende, der målene gjennomgås nøye. 

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

- At klimamålene våre blir anerkjent som vitenskapelig basert er en viktig bekreftelse på at vi både tenker og handler rett.

-Vi har tatt store utslippskutt de siste årene, men likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen vår om å være klimanøytrale innen 2045.

-Vi jobber stadig med å finne nye, grønnere løsninger på prosjektene våre, og vil gjennom strategiske samarbeid og en styrket satsing på innovasjon og FoU, fortsette arbeidet med å finne de rette løsningene, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge, i en melding. 

I tillegg til å få klimamålene anerkjent som vitenskapelig basert, har Skanska de siste årene mottatt toppkarakter for klima- og miljøarbeidet fra CDP Climate Change.

Dette er en internasjonal organisasjon som støtter bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging. I 2021 mottok CDP miljødata fra nesten 12 000 selskaper, som representerer mer enn halve markedsverdien av alle børsnoterte selskaper i verden.

Det er stilt strenge krav for å oppnå beste karakter, som i tillegg skjerpes inn årlig. Kravene omfatter blant annet grundig rapportering, håndtering av miljørisiko og beste praksis knyttet til miljøledelse.

Nødvendig å jobbe sammen for fremtiden
Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og skal ta en ledende rolle i norsk næringslivs reise inn i lavutslippssamfunnet. Selskapets klimaambisjon setter klare og tydelige mål for hva som skal oppnås av utslippskutt i årene som kommer, og klimaveikartet staker ut kursen mot klimanøytralitet.

Likevel krever dette at både bransjen og politikerne tar grep for å få hele næringen med på det grønne løftet.

- Nylig oppjusterte vi klimaambisjonen vår fordi vi så at vi allerede var godt på vei mot å klare det opprinnelige målet for 2030.

-Vi har et ansvar for å bidra med så store utslippskutt som mulig, og derfor har vi nå forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene våre med 70 prosent innen 2030, og å være klimanøytrale innen 2045. Det vil kreve mye av oss å realisere disse ambisjonene, og for å komme dit må vi velge grønne løsninger, de rette prosjektene og samarbeide med partnere som ønsker å handle i tråd med våre verdier.

-Vi må gå foran, og arbeide tett sammen med bransjen og resten av næringslivet, for å nå målene i Parisavtalen. Ingen sitter på kompetansen til å nå disse målene alene, avslutter Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.