Optimera kjøper opp Hamco Bygg i Rossfjordstraumen i Midt-Troms
Gjennom kjøpet av Hamco Bygg blir Optimera Byggsystemer landsdekkende. Fra venstre: Vidar Furre og Rita Myrvang i Hamco Bygg, og Ståle Sagstuen og Kjetil Stensholt i Optimera Byggsystemer. Foto: Optimera
Sist oppdatert: 10-09-2022

Optimera blir landsdekkende på prefab

Optimera melder at de kjøper opp Hamco Bygg i Rossfjordstraumen i Midt-Troms.

Med oppkjøpet blir Optimera Byggsystemer landsdekkende på prefab som inkluderer bygningselementer, precut, takstoler og garasjer.

Optimera Byggsystemer kjøper Hamco Bygg fra Hamco Holding og vil dermed også dekke Nord-Norge i tillegg til resten av landet.

– Kundene har etterspurt vår tilstedeværelse i nord. Dette følger vi opp gjennom oppkjøp av en veldrevet, godt etablert virksomhet, sier Ståle Sagstuen, direktør for Optimera Byggsystemer.

Norges hyggeligste håndverker 2022

Optimera Byggsystemer overtar med virkning fra 3. oktober 2022. Virksomheten har 3000 kvm. produksjonslokaler og vil utvide med ytterligere 1200 kvadratmeter fra neste høst.

Produksjon og salg av precut og takstoler vil starte opp på nyåret 2023. Hamco-garasjene vil bli tilgjengelige gjennom Optimera og Montèr.

Hamco Bygg omsatte for 33 mill. kroner i 2021. Dagens eiere Rita Myrvang og mannen Vidar Furre fortsetter i virksomheten, samt som eiere av eiendom med bygninger.

Myrvang overtok virksomheten og som daglig leder i 2003 etter faren Hans Myrvang, som startet opp i 1979.

– Da Optimera tok kontakt måtte vi gå grundig gjennom om dette ville være riktig for bedriften, medarbeidere, bygda og familien.

-Vi valgte å takke ja til oppkjøpstilbudet fordi Optimera, med sitt salgsapparat og kompetansenettverk, vil skape en størrelse og vekst som er viktig ikke minst i forhold til proff-markedet her oppe, sier daglig leder Rita Myrvang.

Myrvang, Furre og 12 øvrige medarbeidere fortsetter som før i bedriften.