Heidi Sørensen får forlenget åremålet og blir direktør for Klimaetaten i Oslo kommune til 2028
Klimadirektøren er tydelig på at det i løpet av de neste årene er flere nye utfordrende arbeidsoppgaver som står i kø. Blant annet skal Klimaetaten lage et styringssystem for indirekte utslipp, som er utslipp som skjer utenfor Oslo, men som er en følge av forbruk eller aktivitet i kommunen vår. Foto: Klima Oslo
Sist oppdatert: 04-11-2022

Heidi Sørensen blir klimadirektør i 6 nye år

Heidi Sørensen får forlenget åremålet og blir direktør for Klimaetaten i Oslo kommune til 2028.

Heidi Sørensen har vært direktør i Klimaetaten siden 2017. Stillingen er en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i én periode. Tidligere i år ble stillingen lyst ut og denne uka ble det klart at byrådet har gitt Sørensen fornyet tillit og at hun fortsetter som Klimadirektør i nye seks år. 

– Klimaetaten spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å gjøre Oslo til verdens første nullutslipps-hovedstad.

-Heidi Sørensen har vært med å bygge opp etaten til et av Norges ledende fagmiljøer på sitt felt, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav, i en melding. 

– Jeg er godt fornøyd med at hun skal lede etaten i en ny åremålsperiode. Jeg er trygg på at Heidi Sørensen sammen med sine medarbeidere, vil bidra til flere gode resultater i årene framover i Oslos viktige klimaarbeid.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

Ser frem til viktige oppgaver
Sørensen sier det føles bra å ha fått fornyet tillit som direktør for Klimaetaten og at hun er  toppmotivert for seks nye år.  

– Årets klimabudsjett viser at klimamålene kan nås, ikke minst fordi kommunen har hatt gjennombrudd for karbonfangst og lagring på Klemetsrud.

-Samtidig skaper klimakravene vi som kommune stiller i våre anskaffelser innovasjoner, ikke minst i anleggs- og transportbransjen, sier Heidi Sørensen. 

Klimadirektøren er tydelig på at det i løpet av de neste årene er flere nye utfordrende arbeidsoppgaver som står i kø. Blant annet skal Klimaetaten lage et styringssystem for indirekte utslipp, som er utslipp som skjer utenfor Oslo, men som er en følge av forbruk eller aktivitet i kommunen vår.

– På den måten kan vi systematisk bidra til at andre kommuner og land får redusert sine utslipp.

-Energiutfordringene kommer også til å prege arbeidet framover, og Oslo er godt posisjonert til å ta en lederrolle i utviklingen av lokale klimavennlige energisystemer, sier hun. 

Klimaetatens oppdrag
Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo mot 2030, som har som overordnet mål å redusere byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. 

Klimadirektøren trekker også fram at Klimaetaten er Norges fremste fagmiljø for lokal klimapolitikk, og at arbeidet til etaten får stor anerkjennelse internasjonalt.   

– Vi skal fortsette å finne løsninger for å bort klimautslipp, og sammen med næringsliv og folk flest skape klimavennlige atferdsendringer som gjør Oslo til en endra bedre by for alle, avslutter Sørensen.  

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Erfaring
Heidi Sørensen har mer enn 30 års erfaring fra klima- og miljøarbeid, som aktivist, politiker og byråkrat.  

Sørensen har vært direktør for Klimaetaten siden 2017.  
Sørensen var blant annet stortingsrepresentant fra 2001 – 2013, og fra 2007 – 2012 var hun statssekretær i Miljøverndepartementet.

Som statssekretær var hun sentral i beslutningen om å la områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja være fri for oljeleting og forhandlet frem de to klimaforlikene på Stortinget i 2.

Hun er også «mor» til Norges naturmangfoldlov fra 2009. Loven er den mest omfattende loven om bevaring og bærekraftig bruk av naturen i Norge. 

Fra 1995 -1998 var Sørensen leder av Norges Naturvernforbundet, og før det var hun leder av Natur og Ungdom.  Sørensen har en mastergrad i administrasjon og ledelse.