AF Gruppen Norge AS har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av Stenseth & RS Holding AS.
Fra venstre: Ronny Nygaard, Geir Flåta, Petter Kveil, Sigbjørn Fimland og Geir Stenseth. Foto: AF Gruppen
Sist oppdatert: 08-12-2021

AF Gruppen kjøper opp Stenseth & RS

AF Gruppen Norge AS melder at de har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av Stenseth & RS Holding AS.

Stenseth & RS består av driftsselskapene Stenseth & RS Entreprenør AS som ble etablert i 2002 i tillegg til Stenseth & RS Anlegg og Stenseth & RS Ressurs som ble etablert i 2017.

Selskapet er en betongentreprenør med totalt 300 ansatte. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på MNOK 470 med en driftsmargin på 7,8 prosent.

Selskapet tilbyr ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren; forskaling, armering, utstøping av alle typer betongarbeider. I tillegg er selskapet ledende på utstøping og overflatebehandling av gulv.

- Stenseth & RS er et solid selskap med god ledelse og fagkompetanse, et bredt kundespekter og de har levert gode resultater over tid.

-Betong er en kritisk innsatsfaktor både i bygg og anlegg, og vi opplever økende etterspørsel i flere prosjekter.

-Vi ønsker å styrke vår posisjon og kapasitet på egen fagkompetanse, noe vi anser blir stadig viktigere fremover for å møte grønnere og mer bærekraftige løsninger, sier Geir Flåta, konserndirektør for Anlegg og Offshore i AF Gruppen.

Avtalt selskapsverdi for 100 % av aksjene er MNOK 220 på gjeldfri basis. Betalingen vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.

Kjøpet er videre betinget due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Transaksjonen forventes gjennomført i Q1 2022.

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS