-Behovet for fagarbeidere i Norge er stort. Alle gode krefter som vil bidra til at vi får oppmerksomhet rundt håndverksbransjen, yrkesfag og løfte de positive historiene er kjempebra! Slik jeg ser det, er det ganske uinteressant hvem som setter logoen sin på en kampanje så lenge den virker, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Norsk Byggebransje / Netta Nyman
Sist oppdatert: 16-06-2023

Trist, kaldt og tørt uten håndverkerne

Norge vil ifølge SSB mangle ca 100 000 fagarbeidere i 2035. Skjer det, kan vi ikke lenger ta for gitt at ting rundt oss er på stell. Norges hyggeligste håndverker satte fokus på problemet da de lanserte kampanjen “I Stand” i Oslo 15. juni.

Vi tok en prat med kunnskapsminister Tonje Brenna om utfordringene vi står overfor. 

Du har stilt opp for Hyggeligste flere ganger, hvorfor velger du å støtte kåringen?

- Det er veldig hyggelig, ler hun hjertelig. Jeg synes hele ideen og tanken knyttet til prisen og kampanjen er veldig god. Jeg tror det har en positiv effekt på flere måter.

- Gjennom å vise fram alt det positive ved fag og bransjer, bidrar man til stoltheten til alle som jobber som håndverker og bedriftene som ansetter dem føler.

- Det gjør også at folk enklere kan se for seg at dette er en bransje de ønsker å jobbe i.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Det finnes de som er kritisk til det faktum at en kommersiell aktør står bak kåring av Norges Hyggeligste Håndverker. Har du gjort deg noen tanker om det?

-Behovet for fagarbeidere i Norge er stort. Alle gode krefter som vil bidra til at vi får oppmerksomhet rundt håndverksbransjen, yrkesfag og løfte de positive historiene er kjempebra! Slik jeg ser det, er det ganske uinteressant hvem som setter logoen sin på en kampanje så lenge den virker. 

Hva synes du om kampanjen I Stand som startet i går?

- Denne kampanjen gjør inntrykk. Veldig stilig gjort med det skiltet, jeg stoppet opp for å lese og tror det gjør inntrykk på langt flere enn bare meg. Det er smart å ha en positiv inngang og snakke om det som er bra. Det er det som gjør at flere bransjer kan tiltrekke seg ungdommen.

Norge sliter med å få tak i nok faglærte håndverkere. Hvor viktig er denne kåringen for å øke status til håndverksyrkene?

- Det er bra med kåringer som øker yrkesstoltheten. Jeg tror det er viktig at stolte håndverkere vet at de er gode rollemodeller for fremtidens fagarbeidere, det kan bidra til at flere velger yrkesfag.

-Kåringen skaper oppmerksomhet rundt en bransje vi trenger at ungdommen vår tenker positivt om, slik at de kan se for seg selv å bli håndverker. 

-Deretter er det jeg, som kunnskapsminister, arbeidsministeren, arbeidslivets parter, næringsministeren og veldig mange andre som sammen med dere skal bidra til at bransjen er god å komme til som arbeidstaker.

-Det er avgjørende at vi får flere ungdommer til å vurdere yrkesfag som mulig karrierevei når de skal velge utdanning.  

Norges hyggeligste håndverker 2023

I 2035 ligger Norge an til å mangle 100 000 fagarbeidere. Samtidig vet vi at mange skoler ikke har nok søkere til å gjennomføre studier. Hvordan vil Arbeiderpartiet snu en trend som truer Norges største landbaserte næring?

- Alle politikere som har ansvar for å dimensjonere utdanningstilbud må tenke gjennom hva kompetansebehovene for fremtiden er, akkurat der de er. 

- Alle våre fylkespolitikere bør ta kontakt med NHO, arbeidslivets parter og lokalt næringsliv for å lære hva de mener behovet er for fremtiden. Hva trenger vi mer av og hva trenger vi kanskje mindre av? 

-De tallene bør man ta hensyn til når man dimensjonerer utdanningstilbudet. 

-Vi vet at unge mennesker er opptatt av å få jobb og at jobben er både meningsfull, og trygg. Da er det avgjørende at de får informasjon om alle bransjer som dekker deres ønsker og behov allerede på ungdomsskolen. 

Det var fylkespolitikerne, men hva med dere i Arbeiderpartiet?

-Vi har nettopp lagt frem en ny opplæringslov som er helt tydelig på at man må dimensjonere utdanningstilbudet etter kompetansebehovet i en hver region. Det er et tydelig grep vi har gjort. 

-Det andre er at vi i inneværende budsjett bruker nesten 1 milliard kroner til satsing på yrkesfag. Det handler om økte bevilgninger til fylkeskommunene slik at de kan jobbe mer partsbasert, både for å utvikle fagene og tilbudet med hvilke linjer man skal ha. 

-Vi har også gjort det lettere å ta fagbrev på jobb ved å bevilge mer penger over to statsbudsjett til en ordning slik at også voksne som er i jobb kan få formalisert kompetansen sin. 

-Her må stat, fylkeskommuner og kommuner jobbe på lag. Jeg tror også det å garantere for læreplass er enormt viktig, uansett om du skal ut i privat eller offentlig sektor. Skal vi løse disse utfordringene må vi samarbeide for å finne løsninger. 

Hvorfor skal norske kvinner og menn ta seg tid til å nominere norske håndverkere?  

-Uten håndverkerne stopper landet vårt opp, det er de som gjør at det er lys i lyspærene og at det kommer vann ut av dusjen på morgenen. 

-Tenk deg så trist, kaldt og tørt livet ville vært uten håndverkerne! I verste fall måtte vi bo utendørs, så om du treffer en hyggelig håndverker er min oppfordring tydelig: skryte av vedkommende og nominere han eller henne til Norges hyggeligste håndverker, avslutter Brenna.

Norsk Byggebransje er stolt sponsor til Norges Hyggeligste - Bli med å løfte håndverksbransjen på hyggeligste.no/istand