Gruppebilde etter signering av avtalen med framstående representanter fra LG og OsloMet til stede. Foto: OsloMet
Sist oppdatert: 24-06-2024 Pressemelding. VVS-Nytt

LG og OsloMet i samarbeid om å utvikle varmepumper

OsloMet inngår samarbeid med storselskapet LG Electronics om å utvikle varmepumper for svært kaldt klima.

LG har funnet ut at Norge kan egne seg godt for utprøving av slike varmepumper og har fått både OsloMet, og NTNU på laget. 

Med er også University of Naples Federico II i Italia, som også forsker på oppvarming, ventilasjon og aircondition (HVAC) i kaldt klima.

Avtalen med OsloMet ble signert 18. juni i Pilestredet 35.

I løpet av vinteren 2024 opplevde Nord-Europa rekordkaldt vær, med temperaturer som falt under minus 40 grader Celsius enkelte steder.

På disse stedene er det utfordrende å oppnå høy varmeeffektivitet med varmepumper på grunn av vanskeligheter med å komprimere kjølemedier ved lavere trykk. 

For å løse dette, ville LG etablere et samarbeid med andre aktører for å utvikle varmepumper som leverer varmeytelse på toppnivå selv under ekstremt kalde forhold.

Videre ønsker selskapet å forbedre sine kjerneteknologier for å lede den globale elektrifiseringsinnsatsen og utvide tilgjengeligheten av supplerende oppvarming i Europa.

Bærekraftig utvikling

Samarbeidet med OsloMet vil først og fremst involvere Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) på OsloMet.

- Dette samarbeidet er i tråd med instituttets forsknings- og undervisningsmål, samt Norges ambisiøse mål for bærekraftig utvikling, sier instituttleder Yonas Zewdu Ayele.

- Vi ønsker å være ledende i forskning på effektive og rene energiløsninger. 

- Samarbeidet mellom instituttet på OsloMet og LG Electronics markerer et betydelig framskritt i dette arbeidet.

- Sammen etablerer vi et partnerskap som kan gjøre betydelige framskritt innen forskning på kaldt klima, varmepumper og kjøleteknologi. 

- Dette initiativet vil ikke bare komme instituttet, OsloMet og LG Electronics til gode, men også bidra til Norges vei mot en mer bærekraftig framtid, sier Ayele.