Fra venstre, Torunn Lismoen (TROX Auranor), Jawad Azadmehr (Ombygg AS), John Georg Storvik (TROX Auranor), Sturla Ingebrigtsen (TROX Auranor) og Martin Eid (Resirqel) Foto: TROX Auranor
Sist oppdatert: 21-06-2024 Pressemelding. VVS-Nytt

Vil ha økt gjenbruk av ventilasjonsprodukter

TROX Auranor AS og Ombygg AS er stolte av å kunngjøre en ny samarbeidsavtale som skal fremme ombruk av ventilasjonsprodukter.

Dette initiativet vil øke kvaliteten og dokumentasjonen av brukte produkter og gjøre ombruksprodukter mer tilgjengelige og pålitelige for ventilasjonsbransjen.

Samarbeidet vil ha en positiv innvirkning på både miljøet og økonomien i renovasjonsprosjekter.

Gamle ventilasjonsprodukter kan leveres til Ombygg AS, og TROX Auranor kan benytte sitt laboratorium til å teste og dokumentere komponenter.

Fungerende produkter med manglende dokumentasjon kan deretter selges videre som fullt fungerende, brukte varer.

Dokumentasjon av ombruksprodukter skal utvikles i samarbeid med bransjen og målet er å sikre nødvendig dokumentasjon for at man skal oppnå et godt ventilasjonssystem med brukte produkter.

I tillegg håper vi dette skal gi entreprenørene den trygghet de trenger for å øke bruken av ombruksvarer.

Eksempler på data som vil bli dokumentert er:

  • Trykkfall
  • Støy/dempingsegenskaper
  • Kjølekapasitet
  • Kastelengde
  • k-faktor for innregulering

I tillegg vil vi undersøke mulighet for å danne digitale tvillinger av produktene, samt miljødokumentasjon (EPD). Man vil også kunne utarbeide prosjektspesifikke miljøoppnåelser ved ombruk.

Om Ombygg AS

Ombygg AS er et byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer. Ombruk av byggevarer tar
vare på miljø, natur, og naturressurser, og er en nødvendig del av det grønne skiftet.

Ombruksbransjen gir også grønne jobber og muligheten til økonomiske besparelser i en bransje som nå har store utslipp knyttet til materialforbruk- og samtidig skaper enorme mengder avfall.

Hvorfor skal vi kaste høykvalitetsvarer, når vi kan bruke dem på nytt? 

Om TROX Auranor AS

Gjennom 50 år har TROX Auranor AS drevet produktutvikling, produksjon og salg av luftfordelingsutstyr i Norge. Optimalt inneklima, enkel montasje, nøyaktig innregulering, effektiv produksjon og høy kompetanse har vært fokusområder i vår utvikling i alle år.