Vinner av årets Helsebygg 2019|Kolbotn Omsorgsboliger i Oppegård Kommune
Vinner av Årets Helsebygg 2019 - Kolbotn Omsorgsboliger. Foto: ÅF Consult

Kolbotn omsorgsboliger - Årets Helsebygg 2019

Vinneren av den nye prisen Årets Helsebygg 2019 har nettopp blitt kåret på Nohrcons konferanse "Fremtidens omsorgsbolig og sykehjem”: Kolbotn omsorgsboliger i Oppegård kommune vant foran tre andre nominerte prosjekter.

Juryen fremhevet den utradisjonelle korridorutformingen og den gjennomtenkte materialbruken som gir prosjektet et hjemlig preg og gode oppholdsarealer, inntil den offentlige avstemningen bestemte hvem som vant. Ordfører Thomas Sjøvold retter en spesiell takk til den lokale arkitekten og roser prosjektet for spesialdesignet detalj og sanseopplevelser med tanke på brukerne.

Prestisjetung pris
Konferansen "Fremtidens omsorgsbolig og sykehjem" på Lysaker i Oslo, holdt av kurs- og konferansearrangøren Nohrcon, kunngjorde også tildelingen av en ny pris for Årets helsebygg 2019. Etter skarp konkurranse med tre andre nominerte prosjekter gikk prisen – som løfter frem og hedrer de gode eksemplene for bygging av omsorgsboliger, sykehjem, helsestasjoner og sykehus – til Kolbotn
omsorgsboliger (KOMBO) i Oppegård kommune.

Les mer om de nominerte her: Stem på årets helsebygg 2019

Juryen uttalte blant annet følgende ved nominasjonen:
"Korridorutformingen er noe utradisjonell og synes å kunne gi beboerne gode oppholdsarealer. Sammen med
gjennomtenkt materialbruk, gir dette prosjektet et fint hjemlig preg. Fasaden er innbydende og ikke
institusjonspreget. Gjennomgangsmuligheten i bygget er positivt og åpner huset opp for nærmiljøet."

Stolt odrfører
Ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold, hadde følgende å si når den prestisjetunge prisen var sikret.
 -Det er utrolig hyggelig at Kolbotn omsorgsboliger får prisen for Årets helsebygg i 2019. Å få på plass denne
boligen er et veldig viktig tiltak for å sikre at vi har god kapasitet til å ta vare på alle som trenger det i kommunen. Dette er et helt spesielt bygg, som i hver detalj er spesialdesignet med tanke på brukerne.

Universell utforming, sambruk, klimaavtrykk og sanseopplevelser har stått sentralt – og vi er stolte av at syv anerkjente kunstnere, har laget kunst for bygget som er plassert i sentrum av Kolbotn fordi vi ønsker at beboerne skal være en del av lokalsamfunnet. Jeg vil rette en spesiell takk til arkitekt Lars Jørun Haugen i Gottlieb Paludan Architects, som har tegnet bygget og som selv er innbygger i kommunen. Vi gleder oss til å ta bygget i bruk på nyåret.

Åpen, moderne og bærekraftig
Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) har en ideell plassering i hjertet av Kolbotn sentrum, men på en trang og
krevende tomt. Tomtens begrensninger har krevd stor grad av kreativitet både fra arkitektens- og
ingeniørenes side og da den ligger mellom teglbebyggelsen og en skogkledd fjellskråning, har tre blitt brukt
på fasaden – og innvendig bidrar mye eksponert treverk til å regulere luftfuktigheten i bygget. Kommunen
har vært opptatt av at hele prosjektet skal være bærekraftig, og bygget er utført som et passivhus med
bæresystem av massivtre.

For å tilføre liv til området rundt KOMBO ble bygget åpnet opp i 1. etasje, og en snarvei for skoleungdom
lagt tvers gjennom bygget, rett forbi husets kafé, som er åpen for alle. I 1. etasje er dessuten
fellesfunksjoner som dagsenter og treningsrom samt kontorer for hjemmetjenesten. 2. etasje består av
omsorgsboliger og en personalbase med kontorer og medisinrom. 3.-4. etasje består av omsorgsboliger
med felles stuer og spiserom for samvær for beboerne. 5. etasje er boliger tilrettelagt for demente beboere
med døgnbemanning. Til sammen 72 omsorgsboliger.