Fredrikstad kommunes første fossilfrie byggeplass

Rolvsøy barnehage er Fredrikstads nye 6-avdelings barnehage beliggende i rolige og naturskjønne omgivelser rett utenfor Fredrikstadmarka.

Fredrikstad kommune har som mål å redusere klimagassutslippene fremover og den nye barnehagen er kommunens aller første fossilfrie byggeprosjekt.

– Det innebærer at maskinene på byggeplassen ikke skal benytte fossilt drivstoff som bensin og diesel. Fossilt drivstoff blir erstattet med biodiesel, forklarer Dag Marius Andersen, prosjektleder Prosjektutvikling Bygg, Fredrikstad kommune.

Han forteller at de har hatt stort fokus på brukermedvirkning i hele fasen, fra skisseprosjekt til sluttføring. Virksomhetsleder for barnehagen har vært tett på prosjektet hele veien, i tillegg til flere ressurser fra Utdanning og oppvekst.

– Dette er den første nye barnehagen vi bygger på mange år, så det har vært en både utfordrende og veldig lærerik prosess.

VÅR YRKESSTOLTHET - DIN FORNØYDGARANTI

Andersen skryter av et stabilt og godt samarbeid med de fleste aktører underveis i prosjektet

– Jeg vil blant annet få fremheve spesielt byggleder/KU rollen for Fredrikstad kommune av Jonas Grønnern for A.L. Høyer Askim.

-Her har det vært meget god oppfølging, kontroll og styring av prosjektet. Atle Magnussen, teknisk koordinator i Prosjektutvikling i Fredrikstad kommune har vært en viktig ressurs for realisering av tekniske løsninger opp mot kommunens kravspesifikasjon.

– Ikke minst har Andreas Rolland, anleggsleder for Totalentreprenøren Nipas, vist en veldig god samarbeidsevne hele veien, i tillegg til å ha vært løsningsorientert.

Andersen legger ikke skjul på at pandemitiden har bydd på en del utfordringer med tanke på begrensninger av deltakere på befaringer og fysiske møter.

– Til tross for dette har vi gjennomført store deler av prosjektering- og byggemøter digitalt, og vi har lykkes med et godt samarbeid og et tilfredsstillende resultat.

-En utfordring fikk de likevel på vårparten i år da det var et utbrudd av korona på byggeplass, hvor en av arbeidstakerne fikk påvist covid-19.

-Til tross for at vedkommende hadde rundt 6-7 nærkontakter på prosjektet, ble ingen av disse videre smittet.

– Tatt den ene smittede i betraktning, kunne ikke resultatet av smitteverntiltakene på plassen vært bedre med tanke på at gjeldende rutiner gjorde at smitten ikke ble videreført til andre.

-Dette skal totalentreprenøren Nipas ha ros for, sier Andersen fornøyd.

Bravida - Sikkerhetsinstallasjoner

Et godt forprosjekt
– Vi fikk oppdraget i en offentlig konkurranse. Vi leverte det gunstigste tilbudet for bygging av barnehagen, og oppdraget er utført som en totalentreprise, sier Andreas Strid, regionsjef hos Nipas AS.

Andersen forteller videre at det allerede var utført et godt forprosjekt i regi av Fredrikstad kommune og at fordelen med det er at krav og forventninger allerede var godt definert i konkurransegrunnlaget.

– Barnehagen er bygget i henhold til Fredrikstad modellen. Den stiller blant annet krav til prosentvis faglært arbeidskraft og lærlinger.

-Dette er noe som passer oss i Nipas godt, da vi er en lærlingbedrift med flinke tømrere som mentorer.

– Dette har vært en fossilfri byggeplass, hvor det har blitt benyttet elektrisk utstyr i størst mulig grad, og da spesielt ved oppvarming av bygget i vinter. Større maskiner gikk på biogass eller biodiesel, sier Strid.

Også han påpeker at det har vært en krevende periode for mange i bransjen. På dette prosjektet har de hatt en del utfordringer med karantenetider og strenge tiltak for smittevern.

Vi organiserer byggeprosessen fra start til mål
Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

– Ingen dager har vært «normale» da arbeidere har vært nødt til å arbeide med munnbind, hansker og til tider i veldig avgrensede områder.

-Vi er veldig godt fornøyd med aktørene som har vært involvert i prosjektet, selv med en pågående pandemi har de alle vist pågangsmot og levert.

– Teamet som har bygget barnehagen og utomhus området har samarbeidet svært godt fra start til slutt, og det har vært en suksessfaktor for fremdrift, HMS og et sluttresultat vi er veldig fornøyde med, sier Strid.

Stolte aktører: 

ABC Elektro Team AS har alltid hatt fokus på høy kompetanse, og er idag en bedrift med spisskompetanse og godkjenninger på en rekke områder. Vår visjon er vår ledestjern og er svært dekkende for hva vi står for, og hva vi streber etter – hver eneste dag!

Da blir du fornøyd, og da blir vi fornøyd! - Du får løst ditt problem, og vi har hatt nok en god dag på jobb.

Bravida sikkerhetsinstallasjoner. Virksomheter har ulike behov for sikkerhetsløsninger. Bravida analyserer nettopp dine behov, prosjekterer og installerer brannalarm og innbruddsalarm, adgangssystem, kameraovervåkning og overordnede plattformer.

Vi installerer brann- og sikkerhetssystemer fra en rekke leverandører som: Integra, Panasonic, Autronica, Elotec og mange fler. 

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS kan bistå innen de fleste felt i bygg- og anleggsfaget, og har spesialkompetanse innenfor kommunalteknikk og infrastruktur. Vi utfører utredninger, prosjektledelse, detaljprosjektering og byggeledelse tilpasset kundens behov.

Vårt mål er å levere rett tjeneste til riktig pris, slik at kunden får et teknisk/økonomisk optimalt prosjekt.

A.L. Høyer Askim. Reise et bygg eller anlegg med rette spesifikasjoner til rett pris og rett tid? Ved å engasjere A.L. Høyer som prosjektleder, tar vi det overordnede ansvar for at fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjektet følger en fastlagt plan.

Andre aktører:​​​​​​​
Olivia Park AS, Plus Arkitektur AS, Afry AS, Cowi AS, Powertech Engineering, Certego AS, Nettpartner AS, Strømbergs AS, Geoteknikk AS, Rørcompaniet, Luftteknikk AS, Lars Myhre Østfold AS, Asplan Viak AS