Pressens Hus Oslo
Mads Yngve Storvik, sjefredaktør i NTB (t.v), Per Brikt Olsen, adm. direktør i Fagpressen og Kenneth Harstad, prosjektsjef i Aspelin Ramm under overtakelse av Pressens Hus. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Sist oppdatert: 31-08-2021

Pressens Hus åpner dørene 

Vi har besøkt Pressens Hus og takker for en fin mottakelse og hyggelig omvisning. Det flotte bygget ble overlevert sist i april i år, men er fortsatt ikke tatt i bruk fullt ut. 

Noen kontorer er innflyttet, kantinen ble åpnet 18 august og 6. september åpner kafeen for offentligheten. 

Det er en god følelse å komme inn i lokalene. Vi kan både føle og se kontrastene mellom gammelt og nytt når vi beundrer kombinasjon av arkitektur fra den gang og nå. 

Historikken fra sent 1800 tall sitter i veggene der teglstruktur, søyler og bjelker er bevart og skaper fine kontraster i kombinasjon med glasstak og asketre.

Eier og eiendomsutvikler Aspelin Ramm Eiendom AS har all grunn til å være stolt

Idéen om Pressens Hus, med mulighet til å samle flere medieorganisasjoner under samme tak har versert i nærmere 20 år.

Hva gjør at Aspelin Ramm Eiendom AS får være med å realisere prosjektet nå?

-Det stemmer at ideen har eksistert lenge. Selv kom vi inn i prosessen i 2017-2018 når vi gikk ut med et normalt søk etter leietakere, som passet medieorganisasjonenes søk etter lokaler. Det forteller prosjektsjef Kenneth Harstad til Norsk Byggebransje.

-Skippergata 22–26 var opprinnelig 2 bygg, som vi kjøpte i 2012 og 2013. En medvirkende årsak til at vi vant anbudet om Pressens hus, var ifølge tilbakemeldinger at vi kunne tilby et helt bygg tilpasset formålet.

-Her kan de ulike organisasjonene samles under samme tak, uten å måtte dele med andre bransjer eller bedrifter.

Har det vært utfordrende å forholde seg til så mange organisasjoner?
-Overhodet ikke, de har gjort en god jobb i forkant og visste hva de ønsket. De har organisert seg fint og satt sammen en brukergruppe som hadde mandat til å ta beslutninger på vegne av fellesskapet.

-Skippergata 22 fra 1888 er et av få kombinasjonsbygg som eksisterer i Oslo. De er ikke fredet, men har ulik vernegrad, derfor legges det strenge føringer fra både byarkitekt og riksantikvar.

-Det var også viktig for oss å beholde den originale strukturen til byggene.

-Vi hadde allerede gått en runde med omregulering før prosjektet Pressens hus var et faktum, så vi visste hva vi hadde å forholde oss til.

-Gjennom et godt samarbeid og i god dialog med byarkitekt, riksantikvar, arkitekter og rådgivere har enhver stein blitt snudd ut i fra antikvarisk hensyn.

-Prosessen vi var gjennom med byarkitekt og riksantikvar gjorde klart hva som var viktig, og gjorde at vi hadde god oversikt over hva som skulle bevares og hva vi kunne endre på.

-Gjennom hele prosessen har vi hatt løpende dialog med byarkitekt, jevnlige møter og fortløpende tilbakemeldinger. En nitidig prosess, men det har ikke vært til hinder for rehabiliteringen

-Bygningens arkitektoniske uttrykk utvendig er bevart. Glass er byttet ut og fasaden rehabilitert i sin originale form. Ventilasjon er byttet ut slik at vi har et balansert klima i hele bygget.

-Det er bygd tekniske rom i kjelleren og takket være nærmere 3 meters takhøyde, har det gått greit å rehabilitere byggene til dagens krav.

-En av de større endringene er at vi har bygd inn bakgården som et atrium, og åpnet opp den gamle lager delen til et andre atrium.

-Over disse har vi lagt inn to store takvinduer som gir lys og luft sentralt i bygget. Det er også tilrettelagt for servering i første etasje med tilgang for publikum.

Tiveta Innreding - Entreprenør Oslo

Rehabilitering av gamle bygg byr ofte på utfordringer. Har det dukket opp mange overraskelser underveis?

-Rehabilitering av gamle bygg er komplekst. Det å balansere ønsket om å bevare, samtidig som man skal oppgradering til dagens standard og byggtekniske krav er utfordrende. Vi så nok ikke helt omfanget av behovet for forsterkningstiltak og reparasjoner av gammelt når vi startet.

-Det, i kombinasjon med korona, har spilt inn og skapt en forsinkelse, men vi kan ikke fire på kvalitet
av den grunn.

-Vi har hatt med oss gode samarbeidspartnere hele veien. Arkitektene Atelier Oslo AS og Kima arkitektur må i tillegg til Hent, som totalentreprenør trekkes fram.

-Arkitektene har vært med siden vi kjøpte byggene og bidratt med mulighetsstudier underveis, derfor var det også naturlig at de skulle være med i rehabilitering prosessen.

-Hent har vært løsningsorienterte og samarbeidsvillige. I rehabiliteringsprosjekter er det en del avgjørelser som må tas underveis, og det har de taklet på en bra måte.

-Nå er bygget innflyttingsklart og vi ser fram til at bygget blir et samlingspunkt for alle med interesse for journalistikk.

Hva venter Aspelin Ramm nå?
-I Aspelin Ramm Eiendom ser vi lyst på fremtiden med flere store prosjekter på trappene. Vi som jobber med eiendom merker selvsagt pandemien, men større prosjekter har litt lengre horisont og går som planlagt, avslutter Harstad.

Medieorganisasjonene som flytter inn i Pressens Hus:

 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
 • Landslaget for lokalaviser
 • Fagpressen
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Institutt for journalistikk
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Telegrambyrå (NTB)
 • Norsk Lokalradioforbund
 • Faktisk.no
 • SKUP