– Lærlingen blir i fremtiden fulgt opp, bedriftene får støtte og alle som blir rørleggere har forutsetninger for å bestå svennebrev. Dette er gull for rørfaget, sier Marianne Wætnes Røiseland, adm.dir i RørNorge. Foto: RørNorge
Sist oppdatert: 26-04-2023 Pressemelding 

Enighet om fremtidens opplæringskontor

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.    

I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter.

Dette er for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift. 

Forslaget har skapt debatt i media og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. Derfor feier nå AP/Sp tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven. 

Norges hyggeligste håndverker 2023

– Det er bred enighet om at loven må ryddes opp i. Både NHO og LO har ønsket seg en opprydning i loven rundt opplæringskontorene.

– Blant annet fordi dagens modell kan medføre fare for at ikke lærlingtilskuddet i tilstrekkelig grad kommer de som har læretid i bedrift til gode, og fordi dagens plikter og regler for lærebedrifter ikke passer opplæringskontorene, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen.  

– Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til det, slår Waagen fast. 

– Opplæringskontora er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Viser at trepartssamarbeidet fungerer  

NHO og LO er også glad for at man gjennom den nye opplæringsloven nå får en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontorer: 

– Samtidig trygger vi opplæringskontorene som fortsatt part i lærekontrakten. Vi er og fornøyd med den gode dialogen med både Stortinget, Kunnskapsdepartementet og LO i prosessen, sier Rebekka Borsch i NHO, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon. 

LO er glade for å ha en regjering som lytter til fagbevegelsen og samarbeider godt med partene i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen.  

– Opplæringsloven som kunnskapsministeren la fram før påske svarte godt på behovet for å gjøre loven tydeligere på oppgaver og ansvar mellom fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter, som er viktig for at alle lærlinger skal få best mulig opplæring, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær. 

Teknologi for et bekymringsløst liv

Tinnlund legger til: 

– Vi synes løsningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å slå fast allerede i loven at opplæringskontorer kan være part i lærekontrakten uten og være lærebedrift er god.

– Dette viser hvor godt trepartssamarbeidet med LO, NHO og regjeringen fungerer.  

Stor lettelse for alle som driver med fagopplæring av rørleggere

– Lærlingen blir i fremtiden fulgt opp, bedriftene får støtte og alle som blir rørleggere har forutsetninger for å bestå svennebrev. Dette er gull for rørfaget, sier Marianne Wætnes Røiseland, adm.dir i RørNorge.

– Vi er veldig glade for at vi får et bredt og sterkt flertall på Stortinget. Alle politikerne i utdanningskomiteen på Stortinget har aktivt gått inn i saken og vært villig til å lytte på innspill. Dette er demokratiet på sitt beste.

– I denne saken har byggenæringen med EBA som lokomotiv, stått sammen med NHO, Fellesforbundet og LO for å sikre at Norge fortsatt er i verdenstoppen når det gjelder fagopplæring, sier Røiseland avslutningsvis.