TIL JORD SKAL DU BLI. Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen har laget et konsept som skal få oss til å bygge flere hus av jord og leire. Nå gis DOGA-merket nykommer til prosjektet Raw Earth. Foto/ill: Kierulf/Larsen
Sist oppdatert: 01-03-2023 Pressemelding 

Vil at byggebransjen skal bruke jord og leire

Gjennom å vende tilbake til ubrent jord og leire, vil de kurere byggebransjen for sin avhengighet av tre, tegl og betong.

Nå belønnes Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen med DOGA-merket nykommer.  

– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

 – Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.

- Vi synes dette er et fabelaktig prosjekt som viser hvordan historisk materialbruk kan få en renessanse i møte med ny teknologi, skriver juryen i sin vurdering. Ill: Kierulf/Larsen

DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.

Leireeksperimenter i Bergen

Om en tredjedel av verdens bygninger er laget av jord og leire, men i byggeglade Norge har vi glemt at disse materialene finnes. Det ønsker to arkitektstudenter å gjøre noe med.

 Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen syntes det var rart at de nesten ikke lærte noe om ubrent jord og leire på Bergen Arkitekthøgskole.

Derfor gjennomførte de kurs for 20 av sine medstudenter, der de gravde ut leire fra en lokal byggeplass. Denne brukte de til å eksperimentere med byggeteknikker som stampet jord, leirepuss og adobe.

 Resultatene var så oppløftene at Kierulf og Larsen bestemte seg for å utforske temaet nærmere. De snakket med eksperter og samlet inn informasjon om jord og leire i Norge fra både et arkitektonisk, geologisk og historisk perspektiv.

Vil bygge kunnskapssenter for jordhus

I oppgaven konkluderer de med at tre ting må på plass før jord og leire kan brukes som byggemateriale i stor skala: Oppbevaringssteder, produksjonsanlegg og et sted der kunnskap om jord og leire kan samles og dyrkes.

Derfor foreslår arkitektstudentene å opprette et jordhussenter i tilknytning til eksisterende universitets- og forskningsmiljøer på Ås. Her vil det være enkel tilgang til flere millioner tonn jordavfall fra store utbyggingsprosjekter på Østlandet. Dette kan brukes for å lage salgbare produkter til byggebransjen.

I tillegg befinner en rekke av landets fremste fagfolk seg allerede i området. Dermed vil senteret kunne bli en aktiv møteplass og kompetansearena allerede fra dag én.

 Senteret skal naturligvis bygges med ubrent jord og leire. Kierulf og Larsen foreslår at byggingen i stor grad skjer gjennom kurs og dugnad, og mener dette vil gi fagmiljøene verdifull praktisk erfaring med de tradisjonsrike og miljøvennlige materialene.

Håper på jordrenessanse

Juryen for DOGA-merket nykommer mener oppgaven Raw Earth er et viktig innspill til fremtidens sirkulære økonomi.

- Oppgaven viser hvordan ubrent leire og jord kan brukes og gjenbrukes som bygningsmaterialer. I dag blir store mengder utgravd leire og jord kjørt bort og dumpet.

- I stedet kan massene utnyttes som en ressurs. Vi synes dette er et fabelaktig prosjekt som viser hvordan historisk materialbruk kan få en renessanse i møte med ny teknologi, skriver juryen i sin vurdering   

Les mer om prosjektet her: www.doga.no/merket-nykommer/raw-earth

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer