Veidekke bygger sykehusbygg i Førde
Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Helse Førde HF om bygging av et åtte etasjers sykehusbygg i Førde
Sist oppdatert: 23-03-2021

Veidekke bygger sykehusbygg i Førde

Førde sentralsykehus skal gjennom en større ut- og ombygging, for å sikre pasienter og ansatte bedre forhold, samt ruste sykehuset for fremtiden. Prosjektet har en totalramme på 1.5 milliarder kroner. 

I dag har Helse Førde HF og Veidekke signert kontrakt på bygging av et åtte etasjers sykehusbygg. I samspillsfasen som har pågått et års tid har partene sammen utviklet et meget areal- og kostnadseffektivt sykehusprosjekt. Kontrakten er en totalentreprise verdt 685 millioner kroner ekskl. mva.

Helse Førde har prioritert kvinner og barn i det nye bygget. Det skal blant annet huse kvinneklinikken med fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg samt en ny avdeling for barn.

Veidekke bygger sykehusbygg i Førde
Helse Førde har prioritert kvinner og barn i det nye bygget. Det skal blant annet huse kvinneklinikken med fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg samt en ny avdeling for barn. Ill. Nordic Office of Architecture

Spesielt for mor og barn vil enerom gjøre stor forskjell i den tiden de er på sykehuset. Bygget vil også få flere nye avanserte spesialrom, ny operasjonsavde­ling med åtte operasjonsstuer (dagens er fra 1970-tallet), ny observasjons­­post og en ny post for oppvåking.

- Vi takker så mye for oppdraget. I samspillsfasen har vi hatt en tett og god dialog med prosjektorganisasjonen i Helse Førde, brukerne av bygget og våre samarbeidspartnere.

-Det har vært lagt ned stor innsats for å sikre at dette blir et topp moderne sentralsykehus til glede for pasienter fra hele regionen og de ansatte. Nå gleder vi oss til å komme i gang med bygge­arbeidene sammen med våre lokale underentreprenører, sier distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Bygg Sogn og Fjordane, i en melding. 

Det nye bygget – kalt Livabygget – blir på drøyt 13.000 m2 som skal kobles sammen med dagens hovedbygg. Dette krever rehabilitering av om lag 2.000 m2 i det eksisterende hovedbygget som også inngår i Veidekkes oppdrag.

Dette er det største delprosjektet i det store moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde sentralsjukehus. Grunnarbeidene starter rett over påske, og bygget skal stå klart til bruk våren 2024. Les mer om prosjektet her: 

Port Innlandet - Volmax Hamar