Enova støtter Freyr med 142 mill. til pilotering av fremtidsrettet batteriteknologi
Oversiktsbilde som viser hvor Freyrs nye anlegg i Mo i Rana er planlagt lokalisert. Illustrasjon: Freyr
Sist oppdatert: 03-03-2021

Enova støtter Freyr med 142 mill

Freyr tar sikte på å produsere litium ion-batterier med en teknologi som gir sterkt redusert klimafotavtrykk. Selskapet planlegger et banebrytende pilotanlegg i Mo i Rana, og Enova stiller opp med 142 millioner NOK i støtte.

Det skal produseres store mengder batterier for å legge til rette for lavutslippssamfunnet og det jobbes iherdig verden over med å teste ut løsninger som virker minst mulig belastende på miljø og klima.

Gjennom pilotfabrikken i Nordland håper norske Freyr å verifisere og utvikle produksjonsteknologi i industriell skala for å redusere risikoen knyttet til en fremtidig storskala fabrikk. Batteriene fra piloten skal også brukes til å sertifisere og kvalifisere batteritypen hos kundene.

Knyttet kontakt med USA-miljø
Freyr har innledet et teknologisamarbeid med det amerikanske selskapet 24M, og sammen skal de nå videreutvikle teknologien og produksjonsmetodene som gjør det mulig å masseprodusere batterier med et sterkt redusert klimafotavtrykk sammenlignet med eksisterende teknologi.

-Enova-tildelingen støtter vår beslutning om å utvikle Freyrs og Norges første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlene er utløsende for vår Pilot Plant og en tydelig anerkjennelse av Freyrs ambisjon om å lage battericeller med høy energitetthet, lave kostnader og verdens laveste karbonavtrykk, sier Tom Einar jensen, konsernsjef i Freyr, i en melding. 

-Det er gledelig å se at norske aktører går foran i det globale batterikappløpet og velger å bygge morgendagens industri med morgendagens teknologi. Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennlig som mulig, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knyttet til mer klimavennlig teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Avbildet med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, under Enovakonferansen 2020. Foto: Kilian Munch/Enova

Hvis Freyr lykkes i sin satsing på ny teknologi, så vil det bety at batteriene som trengs for å nå 2050-målene kan produseres med mindre miljøpåvirkning. Da kan man se for seg en spredning av produksjonsmetoden globalt, med de positive ringvirkninger dette gir.

Skal samle erfaring og kunnskap
Målet med pilotfabrikken i Mo i Rana er ikke å produsere flest mulig batterier, men å sanke erfaringer og kunnskap som vil være nyttig i den videre etableringen av fullskala fabrikker.

-Fremtidsrettet batteriteknologi er en forutsetning for lavutslippssamfunnet, og prosjektet til Freyr treffer godt på Enovas målsetning om å stimulere markedet til å velge å bruke energi- og ressurser effektivt, sier Nils Kristian Nakstad.

– Vi har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye grønne jobber. Batterier og elektrifisering er helt nødvendig om vi skal nå utslippsmålene for 2030. Med økende nasjonal og global etterspørsel er det viktig at batterier produseres med lavest mulig klima- og miljøavtrykk.

-Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan mer miljøvennlig batteriproduksjon kan bidra til nye, grønne arbeidsplasser i Norge, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Enova har bevilget 142 millioner NOK til Freyrs prosjekt, og det er estimert oppstart for pilotanlegget i 2022. Industriell produksjon av batterier basert på det tette samarbeidet mellom Freyr og 24M forventes å starte i Mo i Rana i løpet av 2023.

Hedmark Elementmontasje AS|Klimahuset - Botaniske Hage