Tore Bakke (adm. dir. i Bravida Norge) ønsker Nan Rogstad (t.v.) velkommen som divisjonsdirektør for Divisjon Vekstområder og inn i Bravida Norges ledergruppe. Ny CFO Susanne Larsen (t.h.) trer også inn i ledergruppa. Foto: Bravida
Sist oppdatert: 05-09-2023 Pressemelding

Nan og Susanne inn i Bravida Norges ledergruppe

Bravida Norge har de siste årene vokst mye både organisk og gjennom oppkjøp, og opprettet i 2022 «Divisjon Vekstområder». Nan Rogstad overtok ansvaret for divisjonen 1. september, og gikk samtidig inn i ledergruppen, i likhet med selskapets nye økonomidirektør Susanne Larsen.

– Vi er veldig tilfredse med å få på plass ny kompetanse i ledergruppen, som vil komplettere oss på en veldig god måte, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

For å møte kundenes behov for miljøvennlig omlegging har det vært behov for å omstrukturere organiseringen i selskapet, som frem til 1. januar 2022 hadde to geografiske divisjoner – Kysten og Østlandet.

Vekstområder inngår som en tredje divisjon, og fungerer som et arnested for nye satsningsområder.

Divisjon Vekstområder ble etablert da Bravida-konsernet opprettet en egen enhet med navnet «Growth Segments» i januar 2022. Tore Bakke har hatt ansvar for divisjonen i en startfase, og nå gir han ansvaret videre til Nan Rogstad.

Nytt kundesenter – ett kontaktpunkt for kundene

I divisjonen etableres det et kunde- og servicesenter, som muliggjør ett kontaktpunkt for Bravidas kunder. Her administreres, koordineres og utvikles leveransene til de store og nasjonale avtalene, med tilgang til de øvrige divisjonenes spesialkompetanse.  

– I denne enheten bygges det opp virksomhet som underbygger selskapets strategi om å levere bærekraftige tjenester til kundene og ikke minst hjelpe kundene med å redusere sine CO2-utslipp.

– Vi forventer en betydelig vekst innenfor dette området fremover sier Tore Bakke.

Forenkler kundenes hverdag

– Vi skal vokse inn på nye områder. I tillegg til tjenester, fag og kunnskap vi har i hele Norge – og Norden, vil vi nå levere verdiøkende kompetanse og et management som vil gjøre hverdagen enklere for kundene våre.

– Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, sier Nan Rogstad, direktør for Bravidas divisjon Vekstområder, og legger til:

– Vi ønsker oss inn i nye markeder og segmenter, og vil møte kunder som vi ikke har fra før. Vi vil være offensive med å utvikle samarbeidet med våre partnere og styrke Bravidas posisjon i en bransje som er i rivende utvikling. 

Rogstad har ledet vekstområdene Energy Management og Technical Facility Management i Bravida siden januar, og får nå ansvaret for hele divisjonen, som til nå har blitt ledet av Tore Bakke.

Med dette bringer hun altså et nytt område inn i Bravida Norges ledergruppe.

– Dette gleder jeg meg til! Her gjør ledelsen en modig endring som gir dynamikk i Bravida. Det gir ny energi, det tar oss lenger og blir moro, sier hun.

Innovative og fremtidsrettede løsninger

– Bravida vil tilby tjenester som kundene ikke nødvendigvis har tenkt på for å gi dem bærekraftige løsninger i tråd med de høye bærekraftmålene som kommer i fremtiden, sier Susanne Larsen, CFO i Bravida Norge.

EU Taksonomi, CSRD-rapportering og finansiering av bærekraftige løsninger er viktig for kundene, og områder økonomidirektøren har lang erfaring med.

– Vi jobber aktivt med klimaavtrykket av vår egen aktivitet, blant annet i hvordan vi transporterer oss til og fra kunden, men utvikler samtidig tjenester som er fremtidsrettet og lønnsomme både for kundene og oss.

– Innovasjon er viktig i den sammenhengen, og her kommer Divisjon Vekstområder inn, sier Larsen.