Sist oppdatert: 26-08-2023

Ingeborg-nettverket treffer du på stand F06

Vi er med på Bygg Reis deg for å treffe flest mulig bransjefolk fra rørbransjen. Målet for vår deltakelse er å inspirere resten av byggenæringen til å gjøre som rørbransjen har gjort, etterspørre og tilrettelegge for kvinner som lærling, fagarbeidere og i fagledende stillinger i sine bransjer.

Tallene er klare i sin tale og viser økningen av antall kvinner i rørbransje. Vi ønsker inderlig å få med oss hele byggenæringen for at Norges største fastlandsnæring skal lykkes i rekrutteringsarbeidet. Dette bransjeløftet lykkes vi best med i samarbeid.

Vi deltok første gang på Bygg Reis deg i 2017

Da ble "Det norske byggemøtet" arrangert og vi tok ordet under konferansen "Seriøse og bærekraftige byggeteam". Vi oppfordret allerede da til en helomvending i rekruttering av kvinner.

Konferansen ga mersmak og vi fikk så god respons at vi valgte å arrangere vår egen Inspirasjonsdag under Bygg Reis deg 2019.

Det var også første gang vi delte ut Ingeborg-prisen. Inspirasjonsdagen og utdelingen av Ingeborg-prisen er årets begivenhet i Ingeborg-nettverket.

Les mer om Ingeborg-nettverket

Bygg Reis deg er viktig da "alle" er der, både de som jobber på gulvet og i praksis avgjør hvordan det er å jobbe i byggenæringen, samt lederne - som sitter på makten til å gjøre endringer. Rekruttering til byggenæringen er til syvende og sist et lederansvar!

Bygg Reis deg er trolig den viktigste arenaen for å treffe de som er fremtidens endringsagenter i byggenæringen!

Arrangøren samler bransjen og løfter både endring og innovasjon. Fra vårt første møte med BRD i 2017 har vi opplevd de som interesserte fremsnakkere, som gjerne vil bidra til å løfte rekruttering av kvinner til en enda viktigere sak for næringen.

Vi trenger aktører som Bygg Reis Deg på laget. Som strategisk partner til Ingeborg-nettverket gir BRD oss som en ideell organisasjon mulighet til å nå ut bredere og til flere med vårt budskap.

Hva er planene for årets deltagelse? Hvem tar dere med dere?

Målet er å skape aktivitet og engasjement, samtidig som vi får inspirert flest mulig til å gjøre som ledere av rørleggerbedrifter nå gjør - etterspørre kvinner i sine bedrifter!

Planen er å få et mangfold av kvinner som jobber i rørbransjen til å være der sammen for å representere Ingeborg-nettverket

Forventninger til årets messe?

Vi gleder oss til å treffe masse folk og sikter på rekord i besøkstall, også blant kvinner. Det vil synliggjøre at kvinner stadig tar flere roller i byggenæringen. Vi oppfordrer rett og slett alle kvinner som jobber i byggenæringen til å besøke messa i år, og gjerne ta en tur innom oss!

Vil du avtale tid med oss på forhånd sender du en mail til hei@ingeborgnettverket.no 
Interessert i et samarbeid med oss? Send mail til partner@ingeborgnettverket.no