Previous
Next
Ole Tom Nordby, Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (t.v.), Trond Berget-Ausland, daglig leder i STØ Entreprenør (i midten) og Nils Erik Hansen, prosjektsjef for TAB Gruppen AS. Foto: STØ Entreprenør - Ill: Embark Arkitekt
Sist oppdatert: 30-11-2022 - Pressemelding

STØ Entreprenør skal bygge AMFI Bjørkelangen Nord og Torgalléen

STØ Entreprenør er svært fornøyde med å ha signert en totalentreprisekontrakt med Bjørkelangen Torg AS (næring) og Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (bolig).

Prosjektet inkluderer riving av eksisterende lokaler der banken var lokalisert, bygge om og bygge nytt kjøpesenter og det skal bygges 46m leiligheter fordelt på 2 blokker.

– Med de tidene vi er inne i er vi veldig godt fornøyd med å få denne avtalen på plass, forteller Nils Erik Hansen, som er prosjektsjef i Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS.

Avtalene omfatter første byggetrinn i sentrumsutbyggingen der AMFI Bjørkelangen Nord skal bygges  om og Aurskog-Hølands høyeste boligblokk skal stå ferdig om cirka to år.

Det åtte etasjer høye bygget vil ha boliger, butikker og kontorer.

De lokale utbyggerne mottok tilbud fra fire entreprenører og var i forhandlinger med tre av disse før valget falt på STØ Entreprenør.

JobbPartner Arbeidsklær

- Vi er også veldig fornøyde med å komme i land med denne avtalen. Konkurranser er en del av hverdagen vår og det å komme helt i mål føles veldig bra.

-Straks formalitetene er i orden, er vi klare til å sette igang, sier Trond Berget-Ausland, daglig leder i STØ Entreprenør, og takker ydmykt for tillitten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

-Så langt er det solgt om lag halvparten av leilighetene. Både eksisterende og nye leietakere i kjøpesenteret er på plass.

Nybygget bygges sammen med dagens Amfi Bjørkelangen Torg i 1. og 2. etasje. Nybygget vil bestå av parkeringskjeller for bolig, to etasjer med utleieareal til forretning og kontor, en etasje med kontor og bolig, og to boligblokker med tilhørende takhager.

Dagens én etasjes bank- og postbygg med kjeller skal rives. 

Ombygging av eksisterende Amfi Bjørkelangens bygningsarealer. Deler av eksisterende senter skal bygges om. Noen av de fraflyttede arealene i 2. etasje skal bygges om til ny publikumsrettet utleie og kontor med tilhørende fasadeendring.