-Vår viktigste oppgave fremover er å jobbe for alle yrkesfagene. Fra rådgivning i ungdomsskolene, til å sikre at det finnes nok læreplasser og kunne ta vare på de som vil konkurrere. Det handler om hele løpet. Bjørnar Valstad daglig leder i WorldSkills Norway. Foto: Worldskills Norway
Sist oppdatert: 09-06-2021

Startskuddet har gått - Læreplassjeger 2021

Bjørnar Valstad overtok stillingen som daglig leder i WorldSkills Norway 1. desember 2020. 7 måneder inn i jobben var det på høy tid med en bransjeprat. 

Hvordan har det vært å fylle skoene etter Elisabeth Lange, som var med å få WorldSkills til Norge? 

-Elisabeth har på mange måter vært WorldSkills Norway, hun startet det som et prosjekt ved siden av jobben i Norsk Industri og bygde det opp til en heltidsstilling.

-Hun besitter på mye taus kunnskap og det er store sko og fylle. Hun styrte Worldskills Norway i 18 år og jeg var klar over at det ikke var en enkelt oppgave jeg tok på meg, ler Valstad. 

-Det er ikke lett for noen å skulle ta over en jobb midt i en pandemi, men Elisabeth er ikke borte og med stor respekt for den jobben hun har gjort gjennom 18 år kan jeg fortsatt støtte med på hennes kunnskap. 

Norges hyggeligste håndverker 2021

-Heldigvis er jeg ikke alene. Vår kommunikasjonsleder, Bjørn Ove Fjellandsbø var med i 2 år før Lange gikk av. Han har oversikt og er til stor hjelp. Yrkeslandslagets teamleder Yvonne Soggemoen er også med videre, hun løser oppgaver og vet hvordan yrkeslandslaget fungerer. De har begge to vært svært verdifulle for meg.

-WorldSkills i Norge har vært preget av konkurranser i alle år og det er ikke alt som er like lett å gjøre digitalt. Landslaget var tatt ut høsten 2020 og skulle vært med på yrkes EM i Østerrike. Mesterskapet er flyttet to ganger og skal nå etter planen gjennomføres etter sommeren.

-Norge har valgt å trekke seg grunnet pandemien og de konsekvensene det har hatt for forberedelser og reiseaktivitet. 

-Det er selvfølgelig trist for ungdommene som ikke får representere seg selv og faget sitt, men her velges det sikre før det usikre og det tror jeg de fleste har forståelse for. 

-Vi har forsøkt å arrangere yrkeskonkurranser digitalt spesielt rundt skoleaktiviteter, men skolene har hatt mer enn nok med å holde hjulene i gang siste året.

-Da er det ekstra morsomt å løfte fram Troms og Finnmark fylkeskommune som bidro til Arctic Skill i mars. De kastet seg rundt og fikk gjennomført årets konkurranse - digitalt. Under konkurransen konkurrerte ungdommer fra forskjellige skoler i Nord-Sverige, Norge, Finland og Russland. Det skal de ha stor ros for!

Dere har som Norsk Byggebransje valgt å gå inn som sponsor/samarbeidspartner av Norges Hyggeligste Håndverker. Hvorfor valgte dere å bli med i år?

-Vår viktigste oppgave fremover er å jobbe for alle yrkesfagene. Fra rådgivning i ungdomsskolene, til å sikre at det finnes nok læreplasser og kunne ta vare på de som vil konkurrere. Det handler om hele løpet. 

-Norges Hyggeligste Håndverker er et flott initiativ rettet mot håndverksyrkene, som vi gjerne bidrar til. Det er dog viktig å understreke at WorldSkills jobber for alle yrkesfag, ikke bare håndverksfagene. 

-Siden WorldSkills Norway startet med Norsk Industri er det fortsatt de som tror at vi kun fokuserer på bygg og industri, men det stemmer altså ikke. Vi her helt uavhengig og jobber for å fremme alle yrkesfag. 

Brafas - Rud Svømmehall

-Jeg tror det beste vi kan gjøre er å samle krefter mot et felles mål. Vi er mange som jobber for å høyne statusen til yrkesfag i Norge og alle gjøre en flott jobb hver for seg, men tenk hva vi kan gjøre sammen?

Startskuddet har gått for Læreplassjeger 2021, hva håper dere å få ut av årets kampanje?

-Læreplassjeger arrangerte vi for første gang i 2018 i forbindelse med yrkesfagenes år. Det skulle i utgangspunktet være et engangstilfelle, men i fjor når pandemien fikk fotfeste, fikk vi overraskende 5 millioner kroner gjennom revidert statsbudsjett for tiltak i 2020.

-Konsekvensene av pandemien er slett ikke over og det er derfor helt naturlig og vår plikt å kjøre en ny runde med Læreplassjeger for å hjelpe ungdommen til å fullføre sin utdanning.

-Dette er holdningsskapende arbeid som tar tid. Kampanjen har fokus på å få tak i flere lærebedrifter landet over. Skal vi lykkes må vi spre det positivt budskap over tid. Vi er optimister og håper vi skal få midler fra regjeringen også i år.

-Vi har en jobb å gjøre. Jeg er sjokkert over at 3 av 10 bedrifter med fagarbeidere velger å ikke ta inn lærlinger. Vi vet for lite om hva det skyldes og vi ønsker dialog med potensielt nye lærebedrifter. Er det frykt for økonomi, tid eller valg av lærlinger som er problemet? 

-Tilbakemeldingen fra de som tar inn lærlinger, er at det å investere i egne rekker er den beste måten å bygge en sterk kultur internt i bedriften. Dette handler om å ta samfunnsansvar.   

-Det er kraft i fellesskap! Nå håper vi at flest mulig vil gjøre det samme som dere i Norsk Byggebransje. Del og spre informasjon og holdninger på en positiv måte, gjennom et felles løft skaper vi de beste resultater, avslutter Valstad. 

Læreplassjeger 2021
Gjennom den nasjonale læreplassjeger-kampanjen skal vi ta et krafttak for å sikre at alle får en læreplass. Kampanjen vil foregå i ulike sosiale medier og gjennom direkte kontakt med potensielle lærebedrifter. I juni sender vi ut flere tusen brev basert på lister som er utarbeidet i samarbeid med Kompetanse Norge og Udir.

Bedriftene som er interessert i å bli lærebedrift kan selv melde inn dette på på www.læreplassjeger.no og vil bli kontaktet av læreplassjegere i de respektive fylkene. Årets kampanje oppfordrer også eksisterende lærebedrifter til å vurdere om de kan bli lærebedrift i nye fag. Læreplassjeger