– Innen 2025 er målsettingen en kvinneandel på 20 prosent. Det er dobbelt så mange som i dag.
Sammenlignet med VVS henger elektro noe etter. Vi samarbeider med fagforeninger, nettverk og utdanningsinstitusjoner for å bedre kjønnsbalansen på alle våre fagområder, både når det gjelder høyere utdanning og fagutdanning. Foto: GK Norge
Sist oppdatert: 28-10-2022 - Artikkelen er skrevet av Macademics Media for Elmagasinet og er opprinnelig publisert i Elmagasinet 

Skal doble antall kvinner

– GK melder at de innen 2025 er målsettingen en kvinneandel på 20 prosent. Det er dobbelt så mange som i dag.

-Vi ønsker at hele bransjen skal få flere kvinner, sier Caroline Kindle, HR-leder kultur, talent og mangfold i GK.

– Vi har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark på elektro, automasjon, varme-/kuldeinstallasjon, VVS og ventilasjon. I fjor var kvinneandelen på 9,56 prosent.

– Sammenlignet med VVS henger elektro noe etter. Vi samarbeider med fagforeninger, nettverk og utdanningsinstitusjoner for å bedre kjønnsbalansen på alle våre fagområder, både når det gjelder høyere utdanning og fagutdanning.

Lærlingmål
– Har dere alltid kvinnelige lærlinger?

– Det er målsettingen. Samtidig er det stor konkurranse om dem.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

-Med vår rekrutteringspolicy inviterer vi alle søkere av det underrepresenterte kjønn til intervju.

-Vi gjør det heller slik enn å sette strenge retningslinjer. Det er ingen problemer med å få gjennomslag for slike tiltak. Ledelsen ønsker flere kvinner.

– Pr 31. august i år har vi 77 elektrikerlærlinger. Fire av disse er kvinner. Av ni automatikerlærlinger er det 1 kvinne. I år ansatte vi 32 automatikk- og elektrolærlinger. Her er to kvinner.

– Hva gjør dere for å få kvinnelige søkere?

– Rekrutteringsaktivitetene skal appellere til begge kjønn.

-Det er viktig for oss å vise hva de møter når de kommer til oss. Vi er opptatt av å gi et reelt bilde av GK, og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Her bruker vi gjerne egne ansatte som rollemodeller.

-Denne strategien har hatt en sterk forankring hos oss siden 2020.

– Det er lokalavdelingene som tar inn utplasseringselever. Mange av disse får læreplass i GK.

– Vi skal bygge en inkluderende bedriftskultur. Uten dette lykkes vi ikke med mangfold. Derfor er vi alltid åpne for å ta inn voksenlærlinger.

-Dette er personer som ikke nødvendigvis har standard utdanningsbakgrunn. Her har vi samarbeidspartnere som bidrar om lærlingen må tette eventuelle utdanningshull.

-Dette blir håndtert lokalt. Eksempelvis kan en frisør bli elektriker.

-Vi arbeider mye med mangfoldledelse. Det er bra at også  andre selskaper gjør det samme.

Icopal Tak

-Dette er en bransje­utfordring. For å beholde kvinnene må kulturen endres.

-GK kan være en pådriver for dette. Det skal ikke være slik at de eksempelvis får slengbemerkninger på byggeplassene.

Intervjuer ansatte for å få status
– Hvordan arbeider dere for å beholde kvinner?

– Vi følger blant annet nøye med på hvordan de har det hos oss. Om de opplever diskriminering, får lavere lønn enn menn og har høyere turnover enn mannlige kolleger.

I GK Norge har ikke kvinner høyere turnover enn menn.

– Vi har intervjuet flere kvinnelige ansatte for å sjekke om vi arbeider med de rette tiltakene. Målsettingen er også at alle som får læreplass, skal være sikret tilbud om fast jobb hos oss etter bestått fagprøve.

– Vi arbeider mye med mangfoldledelse. Det er bra at også  andre selskaper gjør det samme.

-Dette er en bransje­utfordring.

-For å beholde kvinnene må kulturen endres. GK kan være en pådriver for dette. Det skal ikke være slik at de eksempelvis får slengbemerkninger på byggeplassene.

Tilpasset arbeidstøy burde være en selvfølge
– Montørjentene forteller at det er vanskelig å få riktig størrelse og fasong på arbeidstøy og -sko?

– Selv om dette burde være en selvfølge, er det ofte vanskelig. Her har leverandørene et viktig ansvar. De må kunne levere noe bedre enn unisex.

-Det er like selvfølgelig at gravide får artilpasset beidstøy. Dette er en bransjeutfordring alle må ta inn over seg.

Kindle fastslår at flere kvinner i bransjen vil gjøre noe med kulturen.

– Å bruke hele samfunnets kompetanse vil gi fremtidig vekst og innovasjon.