Alt er nå klart for byggingen av det nye havteknologisenteret på Tyholt i Trondheim. Ill: Statsbygg
Sist oppdatert: 21-06-2022

Lokale entreprenører skal bygge Ocean Space Centre

Statsbygg melder at de har signert kontrakter med trønderske entreprenørselskaper til en samlet verdi på rundt 600 millioner kroner.

Alt er nå klart for byggingen av det nye havteknologisenteret på Tyholt i Trondheim.

Ocean Space Centre blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning, og skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringene.

Alt klargjøres nå for bygging etter at første rammesøknad er behandlet av bygningsrådet i Trondheim, og de første entreprenørkontraktene er signert.

Det er de lokale entreprenørselskapene Trym Anlegg og Ruta Entreprenør som har signert de første byggekontraktene med Statsbygg.

– De lokale entreprenørene kunne vise til solid kompetanse og organisasjon, og kom totalt best ut i konkurransen, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg.

Kontrakten med Trym Anlegg er en totalentreprise på 209 millioner, der de skal foreta rive- og grunnarbeider for den store bassengfløyen og opparbeide felles infrastruktur for anlegget.

Trym Anlegg skal også foreta en forkorting av den eksisterende slepetanken, som vil være i midlertidig bruk frem til bassengfløyen står ferdig.

Statsbygg har samtidig signert en totalentreprise på 383 millioner med Ruta Entreprenør for å bygge nytt arbeidsplass- og undervisningsbygg for ansatte og studenter i NTNU og Sintef.

FRA VENSTRE: Odd Tillerli (Statsbygg), Rolf Andersen (NTNU/Sintef), Rune Storm (Ruta Entreprenør), Simen Bakken (Statsbygg), Gabriel J. Bjørseth (Trym Anlegg) og Geir Åge Mikalsen (Statsbygg). Foto: Statsbygg

I tillegg skal Ruta Entreprenør opparbeide infrastruktur og utendørsarealer for bygget.

– Vi vil sammen med entreprenørene legge til rette for god kommunikasjon om byggestart og videre fremdriftsplan, sier prosjektlederen.

Flere kontrakter inngås
Samtidig med signering av entreprenørkontraktene har Statsbygg inngått den første kontrakten for leveranse av brukerutstyr til havteknologisenteret.

Det er det nederlandske selskapet Van Halteren Technlogies som skal levere bølgemaskiner til den forkortede slepetanken.

I tillegg er det tildelt kontrakt for etablering av en midlertidig modulbarnehage på Tyholt, som erstatning for dagens lokaler som ligger nær byggeprosjektet.

Det er Expandia Moduler som skal levere modulbarnehagen som skal stå klar i løpet av høsten.

– Etter hvert skal det også inngås kontrakter for bygging av de resterende fløyene på Tyholt. Byggeprosjektet vil etter planen pågå over en periode på 5-6 år, sier Bakken.

Det nye senteret skal erstatte det marintekniske forskningssenteret som i dag ligger på Tyholt.

Det nye senteret vil i tillegg ha aktivitet på Trondheim biologiske stasjon i Heggdalen, på Torgarden og i fjorden utenfor Ålesund og Hitra/Frøya.