Skal bygge Campus Ullevål
Tor Arne Midtskogen, konserndirektør Bygg i Skanska inngikk samspillskontrakt med Siri Steinbakk, administrerende direktør i Campus Ullevål, Gunnar Bøyum, styreleder i Campus Ullevål og konserndirektør i Aspelin Ramm og Lars Andresen, styremedlem i Campus Ullevål og administrerende direktør i NGI. Foto Åsmund Holien Mo
Sist oppdatert: 24-11-2022

Campus Ullevål har inngått samspillsavtale med Skanska

Onsdag 23. november signerte entreprenørkonsernet Skanska samspillskontrakt med Campus Ullevål, et av de første prosjektene i innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Campus Ullevål vil romme 1500 arbeidsplasser og erstatter de gamle lokalene til NGI (Norges Geotekniske Institutt) fra 1966 i Sognsveien 72.

– Campus Ullevål er en viktig del av utviklingen av Oslo Science City. NGIs mål er å etablere Campus Ullevål som et senter for innovasjon og teknologiutvikling innen klima, energi, miljø og infrastruktur.

-Valget av Skanska som entreprenør for å bygge Campus Ullevål er en viktig milepæl for å nå dette målet, og vi ser fram til et godt samarbeid, sier Lars Andresen, styremedlem i Campus Ullevål og administrerende direktør i NGI, i en melding. 

Campus Ullevål er et komplekst utviklingsprosjekt. I tillegg til å bygge avanserte laboratorier og annen forskningsinfrastruktur skal også deler av tomten transformeres til et grønt og offentlig tilgjengelig bygulv.

Isobygg - Best på blåseisolering

Campus Ullevål vurderte tre komplette og kvalifiserte tilbud fra entreprenører før det endelige valget falt på Skanska.

– Skanska er en solid entreprenør som har levert et godt og gjennomtenkt tilbud. De har også et team som har jobbet sammen i store kompliserte prosjekter tidligere.

-Vi gleder oss til å videreutvikle løsningene i bygget sammen med Skanska, sier Siri Steinbakk, administrerende direktør i utbyggingselskapet Campus Ullevål. 

Et verdifullt bidrag til byen
Campus Ullevål er tegnet av det danske arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. NGI og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har allerede inngått leiekontrakter som opptar rundt halvparten av bruksarealet i det nye bygget.

– Vi er glade for at vi ble valgt som entreprenør til å gjennomføre Campus Ullevål, og ser frem til å være med og utvikle en viktig del av Oslo Science City til det beste for både kunder og leietakere.

-Byggets miljøkvaliteter og arkitektoniske utforming vil gi et verdifullt bidrag til utviklingen av denne delen av byen, sier Tor-Arne Midtskogen, konserndirektør for Bygg Skanska.