Ombruksmaterialer kan brukes til større eller mindre prosjekter, som dette personalkontoret til Resirqel ved siden av Sirkulær Ressurssentral på Økern i Oslo. Foto: Resirqel
Sist oppdatert: 20-10-2023 Pressemelding

SINTEF inviterer til seminar om ombruk av byggematerialer

Onsdag 29. november avsluttes det fireårige forskningsprosjektet REBUS på Kulturhuset i Oslo. Fagfolk og akademikere fra byggenæringen inviteres til hybrid arrangement.

Ombruk av byggematerialer og -produkter står stadig oftere på den europeiske og nasjonale politiske dagsorden.

– Ombruk av byggematerialer er en relevant strategi for å oppnå klimamål, bruke mindre råmaterialer, redusere avfall, bevare kulturarv, støtte lokal økonomi og bli mindre sårbar for endringer i forsyningskjeden, sier SINTEF-forsker Camille Vandervaeren.

Sig. Halvorsen

Sirkulærøkonomi skal bli den nye normalen

I forskningsprosjektet REBUS (Reuse of building materials – a user perspective) har norske og utenlandske industri- og forskningspartnere samarbeidet for å øke vitenskapelig og praktisk kunnskap om ombruk av byggematerialer sett fra ulike brukergruppers perspektiv.

Dette inkluderer arkitekter, entreprenør, rådgivere, produktleverandører, politikere og innbyggere.

- Byggenæringen står overfor en voldsom omstilling, der ombruk og sirkulærøkonomi skal bli den nye normalen.

- Det har vært inspirerende å være del av REBUS, der vi har jobbet tverrfaglig med å systematisere kunnskap, både på praktisk og strukturelt nivå, så vi kan øke graden av ombruk dramatisk i årene framover, sier Erlend Seilskjær i FutureBuilt.   

I prosjektet er det blant annet utviklet en veileder som gir råd om hvordan man vurderer byggematerialer for ombruk. Veilederen tar utgangspunkt i det eksisterende systemet for produktdokumentasjon, og viser hvordan det kan tilpasses ombruk av byggematerialer.

- Vi trenger ikke finne opp et eget system for dokumentasjon av ombrukte byggematerialer, men vi trenger å utarbeide testmetoder som er tilpasset ombruksprodukter, sier seniorforsker Thale Plesser i SINTEF.

Inspirerende eksempler

I tillegg til prosjektresultatene vil pågående initiativer rundt ombruk i byggenæringen bli presentert på seminaret, med inspirerende eksempler fra Norge, Sverige og Danmark. Det blir tid mellom presentasjonene til å lære fra andre ombruks-entusiaster og å etablere samarbeid.

REBUS er et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, i samarbeid med FutureBuilt, Resirqel, Boligbygg, Høgskolen i Innlandet, Aalborg Universitet og IVL Svenska Miljöinstitutet.

Deltakelse på arrangementet er gratis, men påmelding er obligatorisk.

Se programmet og meld deg på her

  • Sted: Kulturhuset, Oslo (og online – lenke vil bli sendt på e-post)
  • Tid: 29. november 2023, kl. 9:00-15:30 (registrering åpent fra 8:30)
  • Påmeldingsfrist: 20. november 2023