Previous
Next
Adm.dir. i Sit, Audhild Kvam og daglig leder i Betonmast Trøndelag, Tom Utvik. Foto: Sit / Ill: Arkitekturfabrikken / Agraff
Sist oppdatert: 31-10-2023 Pressemelding 

Tidenes kontrakt for Betonmast Trøndelag

Betonmast Trøndelag har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) om bygging av 724 nye studentboliger i Nardovegen 12-14 i Trondheim.

Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på om lag 980 millioner kroner, ekskl. mva. inkludert forberedende arbeider, og er den største i Betonmast Trøndelags historie.

- Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sit i over to år, hvor vi og våre samarbeidspartnere har utviklet prosjektet slik at det nå endelig kan realiseres, til glede for svært mange av byens studenter.

- Nok en gang har Betonmast Trøndelag blitt valgt til å gjennomføre et stort og komplekst byggeprosjekt i Trondheim, og jeg er veldig stolt av folka våre som har fått dette til, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Kontrakten som nå er inngått er den største i Sits 75 år gamle historie.

- Vi er først og fremst utrolig glade for å ha kommet skikkelig i gang igjen med å bygge nye studentboliger i Trondheim også, sier en fornøyd Lisbeth Aspås, boligdirektør i Sit.

- Etter at flere byggeprosjekter ble utsatt eller stanset fordi en kraftig økning i byggekostnader gjorde det umulig for Sit å bygge innenfor kostnadsrammen, har hjulene nå for alvor kommet i gang igjen etter at denne rammen ble økt i fjorårets statsbudsjett.

Sit og Betonmast er også i gang med bygging av nye studentboliger i Klostergata 56, der det skal oppføres drøye 100 boliger.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Rekordår

Kontrakten med Sit følger flere andre inngåtte kontrakter for Betonmast Trøndelag i 2023. Med en ordrereserve på rekordhøye 1,7 milliarder kroner, er selskapet godt posisjonert ved inngangen til 2024.

- Betonmast Trøndelag har de senere år utviklet svært god samspillskompetanse og nå høster vi resultater av dette.

- Flere av våre nyeste kontrakter har kommet som følge av gode samspillsprosesser, som f.eks. boligprosjektet ByVy for PWS Godhavn Utbygging, Trondheim Katedralskole for Fylkeskommunen og nå senest studentboligprosjektet for Sit. Jeg er veldig stolt av medarbeiderne våre, og hva vi har fått til sammen, sier Tom Utvik.

Konsernsjef Peter Sandrup gratulerer kollegaene i Trøndelag.

- Dette er en stor og viktig jobb, som understreker vår sterke markedsposisjon i Trøndelag. Etter en lang og god utviklingsfase, ser vi nå frem til å kunne realisere dette viktige prosjektet, sier Peter Sandrup.

Starter arbeidet umiddelbart

Arbeidet med å forberede tomten i Nardovegen er allerede i gang, og byggearbeidene på plassen vil være i gang i løpet av våren.

Planen er at den nye studentbyen på Nardo kan ta imot nye studenter til semesterstart høsten 2027.