Samarbeidet med Bane NOR består av entreprenøren NCC, Infranord, og COWI. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Sist oppdatert: 30-11-2023 Pressemelding 

Ser fram til spennende samspillkontrakt

Bane NOR har tildelt en kontrakt for prosjektering og ombygging av åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen for å imøtekomme de kommende behovene for nye og lengre togsett.

- Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med å jobbe sammen med entreprenør og rådgivere.

- Med en samspillkontrakt som dette kan vi trekke veksler på deres kompetanse tidlig i prosjektet, og raskere komme fram til løsninger, sier prosjektleder i Bane NOR Jon Børresen.

Han peker på Bane NOR nå har vært gjennom en grundig kontraheringsprosess.

– Vi er trygge på at vi har gode samarbeidspartnere, som har den kompetansen vi trenger. Nå ser jeg virkelig frem til å få på plass en god felles forståelse for hvordan vi skal nå målet, fortsetter han.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

Store forventninger

Prosjektet, kalt Stasjonstiltak Strømmen - Oslo - Ski, inkluderer ombygging og tilpasninger av varierende kompleksitet på stasjonene Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua, Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus.

Disse stasjonene skal gjennomgå nødvendige tilpasninger for å gjøre klart for de kommende togsettene.

- Vi ser frem til et godt samarbeid mellom Bane NOR, NCC, Infranord og COWI, med et mål om å forbedre jernbanestasjonene og styrke infrastrukturen for å møte de stadig voksende behovene tilpasset moderne transportsystemer i Oslo-regionen, sier prosjektleder Edina Mustic i COWI.

Kontrakten er delt i to. I Samspillsfase 1 fokuserer partnerne på prosjektering og planlegging. Den påfølgende fasen, Samspillsfase 2, vil være selve gjennomføringsfasen.

- Vi ser virkelig frem til å bidra i dette prosjektet som har stor positiv betydning for reisende rundt Oslo.

- Konstellasjonen NCC, Infranord og COWI er meget sterk og vi ser frem til å komme i gang med prosjektet og bidra med vår kompetanse innen jernbaneteknikk, sier Rolf Roverud, administrerende direktør i Infranord Norge.

Sterk samarbeidskultur

Stasjonene skal være tilrettelagt for de nye togene som Bane NOR planlegger å ta i bruk på strekningene innen 2025 og 2026.

- Samspillskontrakten vil bygge en sterk samarbeidskultur mellom prosjektdeltakere for å oppnå gode resultater. Gjennom åpenhet, tillit og kommunikasjon, vil samarbeidskulturen utvikles og vedlikeholdes, hevder Mustic i COWI.

Prosessen starter med etablering av felles forståelse og målsettinger i oppstartsfasen og støttes av jevnlige målinger og forbedringsaktiviteter gjennom prosjektet.

- Vi er svært fornøyde med denne samspillsavtalen og gleder oss til å starte arbeidet med alle involverte.

Samspillet vil involvere en rekke fagdisipliner og passer derfor svært godt til vår kompetanse og vår evne til å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Virtual Design and Construction (VDC) og digital samhandling med tverrfaglig BIM, er sentrale verktøy for effektiv prosjektgjennomføring og målstyrt prosjektering.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Videre har partene lagt vekt på riktig personell, samarbeid og involvering av nøkkelpersoner i beslutningsprosesser.

Prosjektet vil også BREEAM Infrastructure-sertifiseres for å minske påvirkningen på miljø.

Fakta om prosjektet:

  • Etter planen skal nye tog settes i trafikk på strekningene Spikkestad-Oslo S-Lillestrøm (L1) og Oslo S-Ski (L2) i løpet av 2025 og 2026. Det betyr at plattformene på stasjonene må tilpasses til nye toglengder.
  • De aller fleste stasjonene på strekningene har allerede lange nok plattformer, så de trenger ikke å bygges om.
  • Det er identifisert i alt 10 stasjoner som trenger tiltak, men for flere av dem er det snakk om begrenset omfang på behovet for ombygging. Stasjonene ligger på Hovedbanen, Østfoldbanen og Spikkestadbanen.
  • Når plattformene er forlenget, vil det være mulig for tog som er 220 meter lange å slippe av og på passasjerer på lokaltogstrekningene L1 og L2.