NCC har signert samspillskontrakt med Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Samspillsarbeidet starter opp umiddelbart.
NCC skal nå sammen med rådgivere, arkitekter og ikke minst prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF starte opp en samspillfase på 10 måneder, hvor målet er å finne de gode løsningene og utvikle et psykiatribygg som vil løse de behovene som er satt for bygget. Ill: Arkitema Architects
Sist oppdatert: 20-03-2022

Samspill skal sikre robust forprosjekt

NCC melder at de har signert samspillskontrakt med Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Samspillsarbeidet starter opp umiddelbart.

En samlokalisert prosjektering, der entreprenøren, prosjekteringsgruppen, Nye OUS og byggherren trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaringer, skal ende opp i et robust forprosjekt.

-Helse Sør-Øst har inngått kontrakt med en entreprenør som gjennom anskaffelsen har scoret høyt på kriteriene som er viktige for både samspillet og dette spesielle byggeriet.

-Vi i HSØs prosjektorganisasjon ser frem til å ta dette etterlengtede prosjektet et steg videre sammen med NCC og deres prosjekteringsgruppe, sier prosjektsjef Bjørn Hauge i Helse Sør-Østs prosjektorganisasjonen for Ny sikkerhetspsykiatri.

-Vi har gjennom tidligere helsebygg-prosjekter vist en solid evne til å gjennomføre samspillsprosesser som bidrar til å skape gode bygg tilpasset de spesielle formålene de enkelte byggene skal ha. Vi ser derfor frem til å starte opp samspillsfasen hvor vi kan bruke vår samlende kompetanse i NCC.

Kardex Norge

-Vi skal sammen med byggherren og andre involverte gjøre vårt for å finne de gode løsningene, sier leder for NCC Building Norge, Roger Nygård.

Regional sikkerhetsavdeling holder i dag til i uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker og etableringen av et nytt psykiatribygg vil bidra til et løft i tilbudet for pasientene og ansatte.

10 måneder samspill
NCC skal nå sammen med rådgivere, arkitekter og ikke minst prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF starte opp en samspillfase på 10 måneder, hvor målet er å finne de gode løsningene og utvikle et psykiatribygg som vil løse de behovene som er satt for bygget.

-Vi har satt sammen et svært kompetent team som sammen med kunden nå skal jobbe med mål om å utvikle et svært godt psykiatribygg på Ila, sier avdelingsleder i NCC Building, Bjørn Kristian Hole.

Les mer om prosjektet: Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum