Sammen om marked for brukte byggematerialer
Miljørådgiver Eirik Rudi Wærner og rådgiver bygningsforvaltning Trude Ytterland Nygård diskuterer ombruk av materialer. Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult
Sist oppdatert: 05-03-2021

Sammen om marked for brukte byggematerialer

Sirkulær økonomi begynner for alvor å få fotfeste i byggebransjen. Bransjen står midt i et grønt skifte og mange ønsker å gjøre sin del, men det er fortsatt begrenset med muligheter for gjenbruk på høyt nivå.

Skal bransjen nå klimamålene må det etableres bedre kanaler mellom tilbud og etterspørsel. Gjenbruk av byggematerialer har et enormt potensial og vil ha stor betydning både hva gjelder miljø og økonomi.

Nå går store aktører, som Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo KF, Höegh Eiendom, Trondheim kommune, Statsbygg og Entra, med flere sammen om å etablere et marked for brukte byggematerialer. 

Potensialet for ny bruk av brukte materialer i byggenæringen er stort og nylig startet kartleggingen av et tyvetalls bygninger i Oslo og Trondheim. I det 18-etasjer høye KPMG-bygget på Majorstua i Oslo er dører, skillevegger og andre byggematerialer nøye vurdert med tanke på ombruk. Se video lengre ned i saken

- Bygge- og anleggsnæringen er en stor aktør både i Norge og i verden, og står for en stor andel av klimagassutslippene. Så det er et stort potensial i å få ned klimagassutslippene ved å få til mer ombruk i næringen, sier Trude Ytterland Nygård, rådgiver bygningsforvaltning i Multiconsult, i en melding. 

Bygg- og anleggsnæringen står for 25 prosent av avfallsproduksjonen i Norge og rundt 16 prosent av Norges klimagassutslipp. Gjenbruk og ombruk av byggematerialer er et av de viktigste tiltakene for å redusere avtrykket i næringen.

Marked for brukte byggematerialer
I Oslo og Trondheim er et titalls store eiendomsselskaper samlet for å kartlegge og skape et marked for treverk, glass, vinduer og alt annet av byggematerialer som kan brukes på nytt ved rehabilitering eller nybygg. Store aktører som Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo KF, Höegh Eiendom, Trondheim kommune, Statsbygg og Entra deltar.

- Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at vi får til en høyere andel av sirkulærøkonomi i denne næringen. Det er helt nødvendig for å få til en betydelig reduksjon av vår andel av klimagassutslippene, sier Kathrine Rønsen Vanem, direktør drift og marked i eiendomsselskapet Oslo Areal.

Første skritt er å se hva som kan ombrukes i hvert enkelt bygg. Oslo Areal-eide KPMG-bygget i Sørkedalsveien 6 i Oslo er et av de første byggene som kartlegges.

- Dette bygget skal rehabiliteres om noen år. Nå får vi muligheten til å få kartlagt hvilke materialer i bygget som egner seg for ombruk. Ved å delta i ombruksnettverket så finner vi forhåpentligvis ombruksmuligheter for mange av disse materialene, sier Kathrine Rønsen Vanem.

Om kort tid skal spesialister se over alle materialene i et tyvetalls bygg i Oslo og Trondheim.

- Det kan være innvendige dører, kontorskillevegger av glass, himlingsplater og radiatorer. Det er mange ulike materialer som kan vurderes å brukes på nytt, sier Trude Ytterland Nygård i Multiconsult.

Innovativ digitalløsning
Et innovativt, digitalt verktøy benyttes for å kartlegge og skape et ombruksmarked mellom aktørene. Loopfront legger til rette for enklere ombruk og samhandling mellom alle som skal være med i den sirkulære verdikjeden, som byggherre, interiørarkitekt, riveentrepenør eller andre involverte.

- Gevinsten man får gjennom Loopfront er at man får ned bygningsavfallet for hvert enkelt prosjekt, man får ned klimafotavtrykket, og i tillegg sparer man kostnader, sier Tobias Bjerkomp, rådgiver sirkulær økonomi i portalløsningen Loopfront.

Prosjektet med regionale ombruksnettverk pågår i første omgang frem til vår og sommer 2021.