Höegh Eiendom fortsetter å vokse
Adm. dir. Eirik Thrygg og økonomidirektør Heming Rio er svært fornøyd med selskapets resultater for 2018. Foto Höegh

Höegh Eiendom fortsetter å vokse

Höegh Eiendom har hatt god utvikling i 2018, hvor leieinntektene økte med 5 prosent og egenkapitalen med 10 prosent. Konsernet ferdigstilte næringsbyggene Ankers Hus og M:6 på Verket i Moss, og påbegynte bygging av to nye næringsbygg på Hasle og ett i Ski. Boligprosjektet «Støperiet» i Moss er i ferd med å ferdigstille alle de 165 leilighetene som skal overleveres i 2019.

«Vi er fornøyd med veksten i leieinntektene, og forventer ytterligere vekst i som følge av at vi ferdigstiller flere store byggeprosjekter i årene fremover», sier økonomidirektør Heming Rio.

Godt resultat
Årsregnskapet til Höegh Eiendom Holding viser en vekst i leieinntektene på 5 %. God forvaltning og drift gjorde at netto driftsresultat fra utleie økte med 10 %. Konsernet valgte i 2018 å endre regnskapsspråk til IFRS, og bokfører nå verdiendringene på eiendommene sine i resultatet. Driftsresultatet før verdiendringer utgjorde 116 MNOK, mot 108 MNOK i 2017. Resultat før skatt endte på 396 MNOK i 2018 mot 761 MNOK i 2017. (2017 resultatet ble ekstraordinært som følge av en positiv verdiendring på eiendomsporteføljen på MNOK 430).

Konsernet har i 2018 fokusert på å ferdigstille og kjøpe eiendom på Hasle i Oslo og har overtatt bygget Bøkkerveien 5 hvor Securitas har sitt hovedkvarter, et større parkeringsanlegg, og den nybygde ungdomsskolen Wang Ung i Haslevangen 16.

Østfold Næringspark ble solgt i mai 2018 til AFB Eiendom, mens Höegh og Profier solgte prosjektet «Vinslottet» til Norwegian Property i desember.

Tar bærekraft på alvor
Höegh Eiendom tar bærekraft på alvor. Vi sertifiserer alle våre nybygg etter BREEAM-NOR-standard, og i 2018 ble det igangsatt BREEAM-NOR-in-USE-sertifisering av hele porteføljen.

«Sammen med Hertz har Höegh Eiendom etablert Norges største bildelingsordning på Hasle. Sammen med våre største leietakere har vi etablert et program vi kaller Grønn mobilitet for å fremme bildeling, bruk av offentlig kommunikasjon og sykkel til og fra jobb» uttrykker Eirik Thrygg

Byutvikling for 4,8 milliarder
Vi har en visjon om å skape levende steder som begeistrer og for øyeblikket har vi byutviklingsprosjekter i gang for nesten 5 milliarder i Moss, på Hasle, i Ski og i Oslo sentrum.

«HasleLinje nærmer seg ferdigstillelse, og kombinasjonen av bolig, kontor, handel, ungdomsskole, hotell, parker og torg gjør Hasle Linje til en komplett og levende bydel. Sammen med AF Eiendom og Profier har vi laget ny, moderne infrastruktur mens vi samtidig har tatt vare på områdets historiske egenart som skaper et levende og godt miljø for både bedrifter og beboere.» sier Thrygg.