Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv
Fylkesrådet håper Vikens kommuner blir med i kampen for et seriøst arbeidsliv. Foto: Jan Ivar Bøe, Viken fylkeskommune
Sist oppdatert: 04-05-2021

Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv 

– Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem og må bekjempes. Vi som er offentlige innkjøpere må sørge for at det seriøse vinner konkurransene våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Hun håper nå at alle Vikens kommuner vil ta i bruk Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv. 

– Det er viktig at de useriøse aktørene ikke kan finne roen for sin kriminelle praksis hos enkeltkommuner eller distrikter. Vi ønsker alle arbeidslivskriminaliteten død, ikke flyttet til nabokommunen eller nabofylket. Derfor er det så utrolig viktig at vi står sammen i denne kampen, sier Brenna, i en melding

Viken-modellen
Viken-modellen er såkalte seriøsitetsbestemmelser for Viken fylkeskommunes leverandører. 

Målet med modellen er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet.  

Les også: Viken-modellen vedtatt 

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

Fire store samfunnsutfordringer 
Brenna peker på fire store samfunnsutfordringer som Viken-modellen kan bidra til å løse. Disse er: 

  1. Uryddige arbeidsforhold og sosial dumping  
  2. Utrygge arbeidsplasser  
  3. Svart økonomi  
  4. Varierende kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering  

Viken-modellen regulerer krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være maks to ledd med underleverandører i vertikal kjede. Det skal være respekt for fagforeninger og kollektive forhandlinger.  

–  For å gjøre arbeidsplassene tryggere krever Viken-modellen HMS-kort, at det fins gode rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og vi krever at alle ansatte skal være dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring, forteller Brenna. 

Det finnes mange ulike modeller for seriøst arbeidsliv. Jeg mener tiden er inne for å lage Norgesmodellen. Vi må gjøre det lett for de seriøse og vanskelig for de kriminelle å vinne konkurransene

Samarbeider bredt 
Viken fylkeskommune har allerede inngått en rekke samarbeid, med blant andre Skatteetaten, Fair Play Bygg Oslo og omegn. LO-koordinatorer tas i bruk, og den interne oppfølginga, blant annet med et nytt digitalt oppfølgingssystem, styrkes, forteller Tonje Brenna.  

Mandag 3. mai hadde Brenna digitalt møte med alle ordførere i Viken. Fire kommuner – Lørenskog, Hurdal, Sarpsborg og Kongsberg – fortalte om hvordan de jobber i kampen for et seriøst arbeidsliv.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Nå håper altså fylkesrådslederen at også kommunene blir med på laget.  

– Vi håper at kommunene i Viken kan stå samlet om hovedprinsippene – som beskrevet i Viken-modellen. Kommunene kan kopiere den i sin helhet, eller ta utgangspunkt i deler av den i sin innkjøpspraksis.

-Vi vil bidra med innspill, råd og erfaringer fra vår prosess til de kommunene som ønsker det. Finner vi gode måter å samarbeide på om dette, kan vi utgjøre en vesentlig forskjell, sier hun.  

Nasjonalt anliggende
Også fylkesråd for finans og administrasjon Halvard Ingebrigtsen deltok på møtet. Han mener Viken-modellen etter hvert kan gjøres til en nasjonalt anliggende. 

– Det finnes mange ulike modeller for seriøst arbeidsliv. Jeg mener tiden er inne for å lage Norgesmodellen. Vi må gjøre det lett for de seriøse og vanskelig for de kriminelle å vinne konkurransen, sier han.