- Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon. Foto: Hallingplast 
Sist oppdatert: 09-02-2024 Pressemelding

Inngår samarbeid for å dekke hele Norge

De norske plastrørprodusentene Hallingplast og Haplast har inngått et samarbeid for å tilby Haplast sine egenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere i hele Norge. 

De norske selskapene produserer begge plastrørløsninger for vann- og avløpssektoren, men produksjonen skjer på hver sin side av landet. Hallingplast i Hallingdal og Haplast i Troms.

Nå er det klart at selskapene starter et samarbeid som gjør det enklere, rimeligere og raskere for kundene å ta i bruk Haplast sine kvalitetsløsninger i Sør-Norge.

Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon, forteller at han er imponert over Haplast sine løsninger og peker særlig på et produkt vann- og avløpsbransjen i Sør-Norge vil ha nytte av.

- Haplast sin 100 prosent tette vannkum er en kvalitetsløsning vi forventer skal skape stor etterspørsel.

- Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Tragethon. 

Det støtter Dan Nordheim, daglig leder i Haplast: 

- Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Hallingplast fordi det gjør at vi kan levere våre løsninger raskere og rimeligere i hele Norge. Fremover vil Hallingplast håndtere salget av våre løsninger i Sør-Norge, sier Nordheim.   

Hordaland Rørteknikk får en nøkkelrolle 

En viktig tredjepart i det nye samarbeidet er rørentreprenøren Hordaland rørteknikk som vil stå for sveising og sammenstilling av Haplast sine vannkummer.  

- Halvfabrikater av vannkummen sendes fra vår produksjon i Troms til Hordaland Rørteknikk.

- Nettopp det at vi kan sende halvfabrikater gjør logistikken raskere og rimeligere. Hordaland rørteknikk vil deretter tilpasse og ferdigstille vannkummene før de sendes ut til kundene, sier Nordheim.

- Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Hallingplast fordi det gjør at vi kan levere våre løsninger raskere og rimeligere i hele Norge. Fremover vil Hallingplast håndtere salget av våre løsninger i Sør-Norge, sier Nordheim.  Foto: Haplast 

Tragethon og Nordheim gleder seg over det nye samarbeidet. 

- Vi er begge norske familieeide selskaper som jobber for å tilby markedet de beste løsningene.

- Vårt nye samarbeid er et godt eksempel på dette. Logistikken og produksjonen effektiviseres og gjør det enklere, rimeligere og raskere for Sør-Norge å ta i bruk Haplast sine løsninger, avslutter de. 

Om Hallingplast: 

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Les mer...

Om Haplast:  

Haplast AS er en lokaleid, Nordnorsk produsent av produkter i PE-plast. Fabrikken ble etablert i 1961 og ligger på Furuflaten i Lyngen kommune – tett oppunder Lyngsalpene. Haplast lager produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innenfor vann og avløp, vei og bane, havbruk samt ventilasjon. Selskapets hovedprodukter er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker. Les mer...