Multiconsult har startet 2022 solid og kan vise til et rekordhøyt kvartalsresultat.
Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult | Foto: Sverre Christian Jarild
Sist oppdatert: 04-05-2022

Rekordresultat fra Multiconsult

Multiconsult har startet 2022 solid og kan vise til et rekordhøyt kvartalsresultat.

Selskapet leverer et driftsresultat på 169,2 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en EBITA-margin på 14,9 prosent.

Selskapet har også solid vekst og kan vise til en ordreinngang på 1,47 milliarder kroner, også det nær all-time high for et enkelt kvartal.

- Jeg er veldig fornøyd med starten av året og et sterkt første kvartal i 2022, både med hensyn til resultat, vekst og salg.

-Vi vinner viktige prosjekter som gir oss muligheten til å levere innovative og bærekraftige løsninger som støtter våre kunder i det «grønne skiftet», sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult, i en melding. 

Stort trykk og høy aktivitet
Multiconsult opplever et høyt aktivitetsnivå i de aller fleste delene av selskapet. Netto omsetting i første kvartal 2022 er på 1,14 milliarder kroner, en vekst på 16,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Veksten er hovedsakelig kommet gjennom oppkjøp. I tillegg påvirkes både omsetning og resultatet positivt av et høyere antall arbeidsdager enn samme periode i 2021.

Driftsresultat for første kvartal 2022 er på 169,2 millioner kroner, mot 98,5 millioner kroner i samme periode i 2021.

Selskapet kan vise til en svært god ordreinngang i kvartalet på tvers av forretningsområder. Samlet ordreinngang i kvartalet var på 1,47 milliarder kroner. Det er 6,3 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

Godt posisjonert
Markedssutsiktene er generelt gode i alle de fire forretningsområdene Multiconsult opererer i. Multiconsults kompetanse oppleves attraktiv innen det voksende markedet for vindkraft, solkraft, hydrogen, ammoniakk, karbonfangst og -lagring, og andre områder som kommer som følge av bærekraft og «det grønne skiftet».

Imidlertid kan det ustabile makrobildet, herunder økte konstruksjonskostnader, kunne påvirke Multiconsults markeder fremover.

- Et rekordhøyt salg i kvartalet viser at det er stor etterspørsel for våre tjenester. Multiconsult har en solid og diversifisert ordrereserve.

-Vi har et robust fundament for videre strategisk satsning. Jeg vil sende en stor takk til kunder, partnere og de flotte medarbeiderne i Multiconsult som alle har bidratt til dette solide resultatet, sier Bergly.