Peab oppgraderer Reinsvoll stasjon
Signering av kontrakten om oppgradering av Reinsvoll stasjon foregikk digitalt, på grunn av smittevernhensyn. Her ser vi øverst fra venstre: Bane NOR sin prosjektdirektør for Gjøvikbanen Ivar Olsen, Peabs prosjektsjef Stefan Elgh og Bane NORs prosjektleder på Reinsvoll Hilde Gjellum. Nederst fra venstre: Bane NORs kontraktsrådgiver Lisbeth Smedbråten, Peab distrikssjef Morten Sjøli og Peabs anleggsleder Vegard Stensæter. Foto: Bane NOR
Sist oppdatert: 18-03-2021

Hard konkurranse om Bane NOR kontrakt

Peab Anlegg skriver i en pressemeldig at de er tildelt utførelsesentreprisen for nytt kryssingsspor og oppgradering av Reinsvoll stasjon på Gjøvikbanen.

Byggherre er Bane NOR og kontrakten har en verdi på 97 millioner kroner eks. mva.

Reinsvoll stasjon får universell utforming og arbeidet er viktig for at det i fremtiden skal kunne gå ett tog i timen på Gjøvikbanen.

– Jernbaneprosjekter er et satsingsområde i Peab Anlegg, og vi er veldig fornøyde med å vinne denne kontrakten, sier avdelingssjef John Landin i Peab Anlegg.

– En stor del av jobben skal utføres med jernbanespor i drift. Det betyr at vi må legge ekstra ressurser på tidlig og detaljert planlegging, både med tanke på arbeidsoperasjoner og HMS, sier Morten Sjøli, distriktssjef i Peab Anlegg.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

Hard konkurranse
Arbeidet som skal gjøres på og rundt Reinsvoll stasjon det neste halvannet året, er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik.

Bane NOR sin prosjektleder på Reinsvoll stasjon, Hilde Gjellum, forteller at det var mange tilbydere og hard konkurranse om kontrakten.

– Peab Anlegg skåret solid på alle kriterier, som blant annet bemanning, prosjektledelse og selvsagt kostnad, sier Gjellum.

Kryssingsspor, plattform og ny gangbro
Reinsvoll stasjon blir en ny og moderne stasjon for framtiden. Peabs oppdrag omfatter å bygge et nesten 600 meter langt kryssingsspor, som gjør det mulig for to tog med doble togsett å passere hverandre på stasjonen.

Den eksisterende plattformen skal oppgraderes, og det bygges en ny plattform på vestsiden av eksisterende spor. For å kunne bevege seg trygt mellom plattformene blir det bygget en helt ny gangbru over sporet, med trapper og heis.

Gangbrua skal bygges i limtre, stål og glass. Hele stasjonen blir universelt utformet og lett fremkommelig både for de som sitter i rullestol, har med seg vogn eller er blinde.

– Vi starter opp med planlegging og forarbeider nå, og går i gang med de fysiske arbeidene rett etter påske, forteller Peab Anleggs prosjektleder Stefan Elgh.

Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av mars 2022.