– Selv om det er krevende tider med noe usikre fremtidsutsikter er det også svært gledelig at vi ønsket ca. 200 lærlinger velkommen til oss i Q3. I tillegg har også en ny gruppe med høyt utdannende startet sin traineeperiode hos oss. Foto: Erik Burås / Bravida Norge
Sist oppdatert: 25-10-2023 Pressemelding 

Organisk vekst og økt nettoomsetning i et utfordrende marked

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort i dag 25. oktober.

Konsernet kan vise til 11 prosent økt ordreinngang innen både service og installasjon, 8 prosent økt nettoomsetning, og organisk vekst.

- Nettoomsetningen økte med 8 prosent, mens EBITA-marginen ble presset noe ned i kvartalet.

- Ordreinngangen økte med 11 prosent, og nok et stort infrastrukturprosjekt på 1,3 milliarder svenske kroner ble mottatt i oktober, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Bravida har fortsatt organisk vekst i Sverige, Norge og Finland, men på et mer normalt nivå enn tidligere kvartaler. 

- Selskapets fokus på margin før volum gjør at vi under dagens prispress har strengere prosjektselektering.

- Etterspørselen er imidlertid bedre enn forventet og vi økte ordreinngangen, både innen service og installasjon, med elleve prosent, noe som gir en fortsatt god ordrereserve, sier Mattias Johansson og kommenterer videre:

- EBITA-marginen svekket seg som forventet og utgjorde 5,4 prosent. Som tidligere kommunisert er marginen under noe press, og negativt påvirket av prosjektnedskrivninger i installasjonsvirksomheten. Disse forklares til dels av økte materialkostnader som ikke var fullt priset inn i kalkyler.

- Effekten av dette er tydelig i alle land der vi er, men vi opprettholdt en stabil margin i Sverige og Norge. Jeg er imidlertid oppmuntret av at marginen innen service har blitt bedre i løpet av året.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer andre kvartal slik:

- I oktober inngikk Bravida Norge avtale om kjøp av Thunestvedt-konsernet, som er det største oppkjøpet i Bravida-konsernet siden 2017. Thunestvedt-konsernet har en serviceandel på over 60 %, og med oppkjøpet styrker vi vår posisjon og blir den største aktøren på Vestlandet.

- I tråd med vår strategi vokser vår servicevirksomhet raskt og service utgjør i tredje kvartal 55% av omsetningen. Serviceomsetningen økte med 8,9 % sammenlignet med samme periode året før.

- Det er også gledelig å se en svært positiv utvikling innenfor vår satsning på spesialområdene byggautomasjon, fire & security og ikke minst innen løsninger som reduserer energibruken hos vår kunder.

– Selv om det er krevende tider med noe usikre fremtidsutsikter er det også svært gledelig at vi ønsket ca. 200 lærlinger velkommen til oss i Q3.

- I tillegg har også en ny gruppe med høyt utdannende startet sin traineeperiode hos oss. 

– Oppsummert har det skjedd mye positivt i kvartalet, som er viktig å ta med seg inn i en mer usikker fremtid, avslutter Tore Bakke

Se Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 her

Rapporten presenteres kl. 09:30 av konsernsjef Mattias Johansson og finansdirektør Åsa Neving.

Presentasjonen er på engelsk og kan følges på nett eller telefon. Det vil være anledning til å stille spørsmål via telefonkonferansen.