Årsmøtet ble holdt i Lyskulturs nye lokaler på Lysaker. Foto: Lyskultur
Sist oppdatert: 12-04-2024 Pressemelding 

Nytt styre i Lyskultur

Lyskulturs Årsmøte ble avholdt 11. april 2024. Ny styreleder er Tord Christensen fra Signify, ny nestleder er Tore Gjesteland fra Bluelectro og ny leder for Informasjon og kompetanseutvalget (IKU) er Christine Lindgren fra Zenisk.

Valgkomitéen hadde gjort et godt arbeide med ny sammensetning i styret, med en god variasjon fra de ulike medlemsgruppene i Lyskulturs medlemsmasse.

- Det blir en spennende tid framover for Lyskultur, med ny styreleder ved roret.

Med respekt for fortiden og ambisjoner for fremtiden har Steni utviklet en helt ny fargekolleksjon, i samarbeid med Skandinavias ledende ekspert innen farger og arkitektur.

- Tord har gjennom mange år vært en del av styret, og det blir bra å få en representant fra leverandørsiden i den oppgaven", sier daglig leder i Lyskultur, Ida Thorendahl.

- Jeg vil takke Janne Grindheim fra Norconsult for en fantastisk jobb og godt samarbeid som styreleder.

Janne Grindheim tidligere styreleder takker for seg: - Tusen takk for den tillit som er vist meg i tiden som styreleder i Lyskultur de siste fem årene.

- Det har vært svært givende å jobbe sammen med så mange flinke folk, både i styret og administrasjonen. Og ikke minst givende å ha hatt anledning til å være med på påvirkning og videreutvikling av organisasjonen.

- Jeg ønsker Tord som ny styreleder og det nye styret, lykke til videre.

Tord Christensen, Country Manager i Signify Norge ser frem mot den spennende oppgaven.

- Etter å ha jobbet aktivt med Lyskultur gjennom flere år ser jeg frem til vervet som styreleder. Jeg gleder meg til å jobbe tett med administrasjonen og resten av styret for å sikre at Lyskultur fremmer lysfaget for alle medlemmenes beste.

- Lys og belysningsfaget er viktig for alle menneskers trivsel og sikkerhet.

- Lyskultur som organisasjon skal sikre at vi blir hørt i viktige fora og bringe kompetanse til medlemmene og markedet fremover, sier ny styreleder Tord Christensen.

Tore Gjesteland fra Bluelectro AS er tidligere styremedlem, og er nå valgt inn som ny nestleder.

Tidligere medlem av IKU, Christine Lindgren er nå ny leder for IKU og vil dermed også ha plass i styret. Christine er utdannet arkitektonisk lysdesigner ved USN og jobber i Zenisk.

Vi takker det gamle Styret i Lyskultur for en god jobb gjennom mange år og ønsker det nye Styret lykke til i tiden fremover.