Osmund Skorge er ny styreleder for buildingSMART Norge
Fra venstre: Alexander Brage Hansen, Jane Bordal og Osmund Skorge. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 28-03-2022

Ny styreleder i buildingSMART Norge

På buildingSMART Norges årsmøte fredag 25. mars ble Osmund Skorge fra Statsbygg valgt til ny styreleder for foreningen og vil overta rollen fra Jane Bordal fra Statens Vegvesen.

-Statsbygg har vært en tydelig kravstiller av åpenBIM. buildingSMART sine standarder og spesielt IFC, har en helt sentral rolle for oss.

-Vi har derfor siden foreningens start i 1997, vært en aktiv bidragsyter i foreningens arbeid, sier Osmund Skorge, som til vanlig er avdelingsdirektør i seksjon for prosjekteringsledelse i Statsbygg, i en melding. 

-Selv om Norge har verdens mest digitaliserte BAE-næring, ser vi at det fremdeles er langt å gå før vi kan hente effektene av digitalisering full ut”, fortsetter Skorge, som ser frem til å begynne arbeidet med å videreføre foreningens arbeid i samarbeid med styret, administrasjonen og foreningens medlemmer.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Skorge vil ta over stafettpinnen fra Jane Bordal som har vært styreleder i buildingSMART Norge siden 2019, og som ved årsmøte ble takket med blomster etter hennes siste oppgave som styreleder i foreningen.

-buildingSMART Norge er viktige for Statens Vegvesen. En av mange oppgaver vi har, er ansvaret for godkjenning av alle norske bruer, og der bruker vi blant annet automatiske regelsjekkere basert på IFC,  forteller Bordal som var nestleder i buildingSMART Norge før hun tok over som styreleder, og mener foreningen nå fremstår som en moden 25 åring.

-Vår utbyggingsdirektør Kjell-Inge Davik, sitter i styret til buildingSMART International og vår direktør for data, innsikt og analyse Arild Nebb Ervik, trer inn i buildingSMART Norge som styremedlem.

-Vi kommer derfor til å fortsette vår deltakelse i foreningens utvikling, avslutter hun.

Brafas - Rud Svømmehall

-Foreningen har vært gjennom en stor endring de siste to styreperiodene, delvis presset frem av pandemien.

-Det har vært trygt å ha Jane Bordal med hennes erfaring og kunnskap innen organisasjonsutvikling, som en stødig styreleder i denne perioden, sier daglig leder Alexander Brage Hansen som tiltro i 2019, to uker før Norge stengte ned.

-Som styrets nestleder har også Osmund vært en viktig støttespiller. Nå går foreningen inn i en ny fase og jeg er sikker på at Osmund er den rette til å lede oss gjennom den», avslutter han.

Det nye styret består i dag av Styreleder Osmund Skorge i Statsbygg, nestleder Johannes Meyer-Myklestad i Advokatfirmaet Selmer, Aleksander Bjaaland i Holte, Arild Nebb Ervik i Statens Vegvesen, Sara Filseth i GK Norge, Eilif Hjelseth ved NTNU, Christian Hoffmeier i Arkitektbedriftene, Herman B. Smith i Multiconsult/RIF, Kjell Ivar Bakkmoen i DigitalmedBIM AS og Atle Sørensen i Sweco Norge.