- Fabritius er et flott selskap med mye kompetanse og flinke mennesker, og jeg ser veldig frem til å være med å videreutvikle og løfte Fabritius videre fremover, sier Erik Stensli. Foto: Fabritius
Sist oppdatert: 16-08-2023 Pressemelding 

Ny sjef i Fabritius

Erik Stensli overtar som daglig leder i Fabritius fra 2024 når Asgeir Solheim går av ved nyttår, etter 28 år som daglig leder i eiendomsselskapet.

Erik kommer fra stillingen som Direktør for utvikling og prosjekt internt i Fabritius, hvor han har jobbet i 25 år med prosjektutvikling og ledelse.

I tillegg til å lede teamet for prosjektutvikling og være en del av ledergruppen, har Erik selv vært sterkt involvert i de aller fleste prosjektene som er utviklet. Han var også i flere år daglig leder for Ulven AS på Økern, med regulering, utvikling og forvaltning av Ulven området.

Styret i Fabritius er veldig fornøyd med den jobben som er gjort med å bygge opp selskapet til en lønnsom, kundefokusert og profesjonell eiendomsutvikler over mange år under Asgeir Solheim sin ledelse.

TKC Prosjekt

Fabritius sin kultur og DNA er ønskelig å videreføre, og Erik har de beste forutsetninger for å ivareta dette. Erik innehar en viktig kompetanse rundt prosjektutvikling, reguleringsarbeid og ledelse, som vil være viktig for Fabritius fremover.

Det skal utvikles store områder, og et betydelig areal med lager- og logistikkeiendom i både Drøbak og på Gardermoen.

Fabritius har også en forvaltningsportefølje, hvor fokus er vekst i takt med utvikling av nye prosjekter og fornøyde leietakere.

- Det er med stor ydmykhet jeg overtar stafettpinnen fra Asgeir, og jeg setter stor pris på den tillitten styret har vist meg.

- Fabritius er et flott selskap med mye kompetanse og flinke mennesker, og jeg ser veldig frem til å være med å videreutvikle og løfte Fabritius videre fremover, sier Erik Stensli.

Asgeir Solheim trekker seg tilbake fra nyttår etter over 28 år som leder av Fabritius. Asgeir var med å snu Fabritius fra å være et trykkeri til å bli en stor eiendomsutvikler og eiendomsbesitter.

Fra starten, med lite kapital og kun noen tomter på Brobekk, er nå Fabritius et stort solid eiendomsselskap med en eiendomsportefølje på rundt NOK 8 mrd., og betydelig tomteareal for utvikling.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Fabritius har en eiendomsportefølje på rundt 220.000 kvm med lager- og logistikkbygg i transportaksene rundt Oslo. Selskapet sitter i tillegg på 1,6 millioner kvm med regulert tomt til lager- og logistikkbygg, hovedsakelig i Drøbak og på Gardermoen.

- Jeg har passert 67år og det var på tide å slippe nye krefter til for å ta Fabritius inn i en ny periode med mange spennende prosjekter. Fabritius har vært en viktig del av livet mitt i lang tid, men nå er det tid for andre prioriteringer fremover, men jeg skal stå på for fullt ut året-

- Jeg vil også ha noen oppgaver i Gjelsten konsernet etter fratredelsen. Jeg ser frem til å følge utviklingen videre fra sidelinjen, og har stor tro på gjengen i Fabritius.  sier Asgeir Solheim.

Asgeir Solheim vil fungere som daglig leder ut 2023, slik at det blir en god overlevering av lederjobben når han trekker seg tilbake. Fabritius er 100% eid av Gjelsten Holding AS.

.- Jeg ønsker å takke Asgeir for en formidabel innsats over mange år, hvor han har vært sentral i oppbyggingen av Fabritius til en ledende aktør innen utvikling og forvaltning av lager- og logistikk eiendommer.

- I tillegg har vi hatt et veldig godt og nært samarbeid i mange år. Jeg er veldig glad for at Erik har takket ja til utfordringen med å ta Fabritius inn i en ny epoke, og er trygg på at Fabritius vil levere gode resultater fremover med Erik i spissen for et meget dyktig team,  sier styreleder i Fabritius og CEO i Gjelsten Holding, Henrik Schüssler.