Norges første elektriske betongbil i Asker
Varaordfører Monica Vee Bratlie (t.v.) og leder for politisk utvalg for samfunnstjenester Elisabeth Holter Schøyen er stolte over at Asker kommune er først i Norge og verden på å ta i bruke elektriske betongbiler.
Sist oppdatert: 30-09-2021

Norges første elektriske betongbil 

Når den nye brua over Askerelva støpes i disse dager, er det Norges første elektriske betongbiler som gjør jobben.

På Føyka lages det nå ny bilvei, gang- og sykkelveier, grøntområder, vann og avløpsnett og ny veibru over Askerelva, samt åpning av Drengsrudbekken.

Dette er Asker kommunes første prosjekt der vi stiller krav om en viss andel utslippsfritt anleggsarbeid.

Målet er å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner slik at utslippene innenfor anleggsområde reduseres med 50 prosent sammenlignet med ordinær anleggsdrift.

Våren 2020 kom den første elektriske gravemaskinen til anlegget på Føyka. Nå brukes også elektrisk betongbil og betongpumpebil, og det er første gang ikke bare i Norge, men i verden.

Elektriske maskiner reduserer utslipp og støy
- Dette er vi veldig stolte over. Elektriske maskiner reduserer utslipp av klimagasser og det reduserer støynivået for de som bor i området, sier varaordfører Monica Vee Bratlie, i en melding.

- Vi har satt ambisiøse klimamål i den nylig vedtatte temaplanen «Handling mot klimaendringene», og at Asker kommune er de første i verden til å ta i bruk elektrisk betongbil, viser at vi er ambisiøse, sier leder for politisk utvalg for samfunnstjenester Elisabeth Holter-Schøyen.

Skaper innovasjon og støtter lokalt næringsliv
Norbetongs elektriske betongbil TrommEl er levert av Liebherr-representanten Jørn Glad AS i Norge, og teknologien er utviklet og levert av Kongsberg-selskapet Kodyna AS.

Bilene er bygget om hos Jørn Glad i Moss. Utviklingen er finansiert med støtte fra Pilot-E som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak.

Norges første elektriske betongbil i Asker
Fra venstre: Avdelingsleder for anlegg Kristine Iversby og miljørådgiver Jonas Vevatne fra Asker kommune, transportsjef i Norbetong Stein Hov og salgssjef i Kodyna Tomas Wamstad. 

Asker kommune har et mål om utslippsfrie kommunale byggeplasser innen 2025. Det skaper renere luft og mindre støy og klimagassutslipp.  

Alle maskiner, utstyr og oppvarming som benyttes på anleggsplassen er fossilfrie. Det betyr at man benytter biodiesel i stedet for diesel. I tillegg til betongleveransen, er det også to og snart tre gravemaskiner som drives helelektrisk.

- Det er gledelig å kunne støtte opp om innovasjon og lokalt næringsliv og at kommunen kan bidra til det grønne skiftet gjennom offentlige anskaffelser og samarbeid, sier miljørådgiver i Asker kommune Jonas Vevatne.

Ved hjelp av et digitalt dashbord, kan han følge med på maskinenes drivstoffbruk, energiforbruk og klimagassutslipp.

Bruker kortreist stein
Andre tiltak for å kutte klimagasser, er valg av kortreiste naturstein Larvikitt framfor kinesisk granitt. På anlegget skal det også også legges lavvarmeasfalt som gir mindre energibruk og dermed lavere klimagassutslipp.

Bygg- og anlegg er en av de største kildene til klimagassutslipp i kommunen. Derfor stiller Asker kommune tydelige og ambisiøse krav om reduserte klimagassutslipp fra bygge- og anleggsprosjekt som utføres på vegne av Asker kommune.

Den nye temaplanen "Handling mot klimanedringene" (lenke til PDF) legger stor vekt på at kommunen i samarbeid med næringslivet skal delta i pilotering og utvikling av løsninger for å ta tak i de voksende utslippskildene. 

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT