NorDan Rubicon kjøper Atum Prosjekt
-Oppkjøpet utvider ytterligere NorDan AS’ tilbud og tilstedeværelse i det norske markedet, men enda viktigere er tilførselen av ny og nødvendig kompetanse for å kunne bidra til grønnere bygg, sier Trond Magnar Unhammer. Foto: Nordan Rubicon
Sist oppdatert: 03-06-2022

NorDan Rubicon kjøper Atum Prosjekt

Med oppkjøpet av solskjermingsleverandøren Atum Prosjekt tar NorDan et ytterligere skritt på veien mot å bli en totalleverandør av vinduer, dører, fasader og solskjermingsløsninger.

Fasadespesialisten Rubicon ble selv en del av NorDan-familien i 2020.

Helt siden introduksjonen av Screens og Hel Aluminium har NorDan aktivt søkt etter nye muligheter for å tilby et komplett sortiment av produkter og tjenester.

Kundene etterspør i større og større grad totalkonsepter, og med både fasader og solskjerming i tillegg til vinduer og dører har valget av leverandør aldri vært enklere for kundene.

One stop shop
-Oppkjøpet utvider ytterligere NorDan AS’ tilbud og tilstedeværelse i det norske markedet, men enda viktigere er tilførselen av ny og nødvendig kompetanse for å kunne bidra til grønnere bygg, sier Trond Magnar Unhammer, i en melding. 

– Forventningene til energieffektivitet og klimapåvirkning i nye bygg gjør at det stilles stadig strengere krav til kompetansen, dokumentasjonen og leveringsevnen til oss som byggevareleverandør, forklarer han.

– Med både Rubicon og Atum på laget får vi kunnskap og produkter som passer rett inn i vår plan for å bli en totalleverandør på alt er som er relatert til dører. vinduer og fasader, og kundene våre vil i prinsippet kun behøve å forholde seg til én aktør for alle behov.

Sterkt totalkonsept
Johannes Rasmussen i NorDan Gruppen har vært sentral i oppkjøpsprosessen, og er svært fornøyd med å få Stavanger-bedriften Atum med på laget.

– NorDan har lenge arbeidet med å tilby et sterkt totalkonsept i markedet, og oppkjøpet av Atum Prosjekt forsterker ytterligere konsernets satsing på smarte produkter, nå i Perfekt Samspill også med solskjerming. Dette styrker NorDans posisjon som en totalleverandør i det norske markedet, sier han.

Store forventninger
Hos både NorDan Rubicon og Atum Prosjekt er det store forventninger til resultatene som felles eierskap, samlokalisering og kompetansedeling vil gi.

– Atum har vært en viktig leverandør til Rubicon gjennom mange år og vi har alltid hatt stor trygghet i kompetansen og leveransene fra teamet.

-Nå var timingen riktig, og med oppkjøpet ser vi mange positive synergieffekter som vil komme Rubicons kunder til gode, sier Lars Mellerud i NorDan Rubicon.

– Sammen med Atum vil vi nå være i enda bedre stand til å finne de beste løsningene til komplekse bygg, selv om byggherrene selvfølgelig fortsatt står helt fritt til å velge samarbeidskonsept også i fremtiden, fortsetter han.

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!

Under samme tak
For Erlend Schibevaag Atum Prosjekt betyr oppkjøpet nye muligheter for å kunne skape en bedre helhet for kundene.

– Moderne bygg stiller stadig høyere krav til profesjonalitet og leveringsevne, og det er viktig for oss å hele tiden kunne videreutvikle spisskompetansen vi har innen solskjerming.

-Samtidig har vi over tid opparbeidet oss en betydelig kompetanse på elektronikk og byggautomasjon, som vi nå kan hente ut ytterligere synergier fra sammen med NorDan Rubicon, sier han.

– Vi får også muligheten til å samle flere fag og kompetanse under samme tak, og vil skape en bedre helhet og kunne tilby enda bedre løsninger til nye og eksisterende kunder.