Bravida signerer enda en kontrakt med Morrow Batteries
Batterifabrikk 1 blir en av de første kommersielle battericellefabrikkene i Norge, og skal etter planen stå ferdig i mars 2024. Den får et bruttoareal på 30 000 kvadratmeter. Ill:Veidekke Logistikkbygg
Sist oppdatert: 06-12-2022 - Pressemelding

Nok en Morrow kontrakt til Bravida 

To måneder etter at Bravida Norge AS signerte kontrakt om leveranse på rør, ventilasjon og automasjon på Morrow's AS Batterifabrikk 1 i Arendal, signeres det ny kontrakt med batteriprodusenten.

Nå på leveranse av lavspent forsyning på fabrikken. Avtalens verdi er i underkant av 56 millioner kroner inkludert mva.

– Vi er veldig stolte av å kunne lande kontrakten etter en intens periode. Vi har sammen med Rambøll jobbet for å nå de korte tidsfristene i anbudsfasen, og er dermed veldig godt fornøyd med at vi endelig har signert prosjektet.

-Nå gleder vi oss til å komme i gang med å bygge batterifabrikken, sier Agnar Klakegg, avdelingssjef i Bravida Norges elektroavdeling i Kristiansand.

Batterifabrikk 1 blir en av de første kommersielle battericellefabrikkene i Norge og skal etter planen stå ferdig i mars 2024. Den får et bruttoareal på 30 000 kvadratmeter.

Lavspent forsyning til fabrikkens maskiner og tekniske utstyr

Kontrakten er på totalleveranse av lavspent forsyning til fabrikkens maskiner og tekniske systemer. Leveransen vil i hovedsak bestå av strømskinner og uttaksbokser for maskiner og utstyr til bruk i batteriproduksjonen.

Bravida vil i dette prosjektet ha med seg Rambøll Norge for å utføre prosjekteringen. Planen er at prosjekteringen starter opp nå i desember og at montasjeoppstarten skjer i mai 2023.

– Jeg ønsker å gratulere prosjektteamet i Kristiansand med kontrakten.

-Arbeidet med å komme frem til et godt underlag har vært en hektisk prosess for prosjektgruppa.

-Dette er vår andre kontrakt i forbindelse med utbyggingen av Batterifabrikk 1, og vi håper dette kan legge grunn for et langvarig samarbeid med Morrow, sier Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør i Agder og Rogaland, og legger til:

– Vi ønsker å takke Morrow for tilliten med kontrakten og leveransene, og ser frem til et godt samarbeid og en bra gjennomføring av prosjektet.