Mimax signerte rammeavtale med Seltor
-Vi har hatt prosjekter for Seltor i mange år. Det første var riving av et basseng på et treningssenter i Drammen i 2008 erindrer marked og kalkulasjonsleder Bjørnar Veum som i sin tid var med å priset oppdraget. Etter det har det blitt mange prosjekter vi har samarbeidet på, fra Gardermoen til Grenland. Fra venstre: Linda Kjeksrud, Bjørnar Veum og Morten Kirsebom. Foto: Mimax. 
Sist oppdatert: 03-12-2020

Mimax signerte rammeavtale med Seltor

Kjerneboring- og betongsagingsfirmaet Mimax Asfalt & Betong AS, har signert rammeavtale med Seltor AS. Avtalen gjelder ut 2023 med ytterligere opsjoner og innebærer boring, saging, nærliggende arbeider og pelekapping. 

-Vi har hatt prosjekter for Seltor i mange år. Det første var riving av et basseng på et treningssenter i Drammen i 2008 erindrer marked og kalkulasjonsleder Bjørnar Veum som i sin tid var med å priset oppdraget. Etter det har det blitt mange prosjekter vi har samarbeidet på, fra Gardermoen til Grenland.

-Seltor opptrer ryddig og profesjonelt, er tilretteleggere så vi for utført oppdragene rasjonelt og økonomisk, eventuelle utfordinger løser vi smidig i felleskap på prosjektene. Seltor er en kunde som vi ser frem til å jobbe enda tettere og videre med, forteller marked og kalkulasjonsleder i Mimax, Bjørnar Veum. 

Å jobbe for en så seriøs aktør gjør oss bedre sier Veum videre. 

Seltor og Mimax er nesten like gamle med oppstart i 1938 og 1930. Begge har vokst gradvis til dagens størrelse.

-Kalkulasjonsleder og innkjøper i Seltor, Bård Johnny Kaalstad trekker frem seriøsitet, sikkerhet og HMS arbeidet som en av hovedgrunnene til at Mimax ble valgt. Kvalitet, sikkerhet og helse er et stort fokus for oss i Seltor.

De samme kravene setter vi til våre underentreprenører fortsetter Kaalstad. Dette har de vist over flere år sier Innkjøpsleder Endre Christiansen i Seltor. Det er en trygg støttespiller vi velger. Vi vet hva vi går til. 

Mimax signerte rammeavtale med seltor
Kalkulasjonsleder og innkjøper i Seltor, Bård Johnny Kaalstad trekker frem seriøsitet, sikkerhet og HMS arbeidet som en av hovedgrunnene til at Mimax ble valgt. Kvalitet, sikkerhet og helse er et stort fokus for oss i Seltor. Fra venstre: Endre Christiansen og Bård J. Kaalstad. 

HMS/KS og personalleder Linda Kjeksrud utdyper med at dette er et utrolig viktig felt for Mimax. 

-Vi håndterer relativt farlig utstyr som kan gjøre skade på person og bygg. Så her er det viktig å ha fokus på de rette tingene underveis i prosessen. 

-Nå er vi blant annet i gang med å videreutvikle og kvalitetssikre opplæringsplanen for bedriften. Dette er en viktig del av HMS/KS arbeidet vårt, nemlig å sørge for riktig kompetanse slik at arbeidet utføres på en sikker måte.

-Her er det satt sammen en arbeidsgruppe på tvers av nivåer med både operatører og ledere. På denne måten engasjerer og utvikler vi ansatte og ledelse, samtidig som erfaring og kompetanse deles for videre utvikling. For oss er HMS/KS et samarbeid hvor alle skal være inkludert.

-Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal merke at de jobber med en aktør som har et levende HMS/KS system og tar sikkerhet på alvor.

-For Mimax er avtalen med Seltor, en av flere store avtaler som er inngått denne høsten. Daglig leder i Mimax, Morten Kirsebom uttaler at det er viktig for oss å ha langsiktige avtaler med stabile entreprenører som Seltor og har de samme verdiene samt har det samme fokuset som oss.

-Nemlig å gjøre hverandre gode underveis. Vi håper jo å tilby ytterligere fag som feks utomhus og rivearbeider til Seltor på sikt sier Kirsebom.

Mimax Asfalt & Betong AS har sterke aner til A/S Mimax som startet opp i 1930 og som har drevet med kjerneboring og betongsaging siden slutten av 60-tallet.

I 2015 startet de en egen anleggsgartneravdeling som har blitt en lokal betydelig aktør. Mimax er i dag Norges ledende aktør innen sitt fagfelt med ca 115 ansatte. Omsetning 2019, ca 84 millioner. Mimax har avdelinger i Lier, Oslo, Vestfold Telemark og Bergen.

Seltor Gruppen AS er Telemarks eldste entreprenørbedrift og er lokalisert i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt med kompetanse og kapasitet til å ta ansvar for hele byggeprosessen fra idé til overlevering. Seltor Gruppen AS er et moderne, innovativt byggeselskap med en omsetning i 2019 på 850 millioner og over 130 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging