Milliard suksess for HRP
HRP har de siste årene bygd seg opp et komplett rådgiver miljø med over 70 prosjekterende ressurser innen alle arkitekt- og rådgiverfag. Satsningen har gitt stor suksess med fem nye skoleprosjekter så langt i 2021 og prosjektoppdrag for en milliard kroner det siste året. Fra venstre: Avdelingsleder Gol – Øyvind Frekeplass, Direktør ARP – Niclas Berlin Nilssen, Avdelingsleder arkitektur Oslo – Espen F. Johannessen, Avdelingsleder ingeniørfag Oslo – Hans Christian Randem. Foto HRP
Sist oppdatert: 16-04-2021

Milliard suksess for HRP

HRP har de siste årene bygd seg opp et komplett rådgiver miljø med over 70 prosjekterende ressurser innen alle arkitekt- og rådgiverfag. Satsningen har gitt stor suksess med fem nye skoleprosjekter så langt i 2021.

Samlet har HRP bidratt med prosjekteringsgrupper i skoleprosjekter med samlet prosjektramme på over en mrd.det siste året.

​​​​​​​Miljøet har spesialisert seg på prosjektering av offentlige formålsbygg i prosjektets tidlige faser. Innenfor skole og utdanning har HRP gjort en strategisk satsning som i 2021 allerede har bidratt til kontrakter for prosjektering av 5 nye skoler.

Rett før påske fikk HRP bekreftet tildeling på nye Beiarn Skole. En flerbruksskole med både flerbrukshall og basseng hvor HRP skal levere komplett prosjekteringsgruppe, arkitekt, regulering og prosjektstøttetjenester. 

Videre har HRP vunnet kontrakt for nye Skram skole, Sørvågen oppvekstsenter, Vennesla skole og Fiskå Skole. Oppdragene stiller seg i en rekke av skoleoppdrag HRP allerede har vunnet og som er igangsatt prosjektering på. Oppdragene inkluderer både skisse- og forprosjekt, og bistand i detaljprosjekteringsfasen.

Direktør for markedsområdet, Niclas Berlin Nilssen, bekrefter at fokus av skolekompetanse har vært vesentlig for satsningen på prosjektering i HRP.

– I rekrutteringen har vi hatt som mål å få tak i dyktige arkitekter og rådgivere som har god erfaring med prosjektering av offentlige formålsbygg, og særlig skoler. Disse menneskene ser vi supplerer HRP sin øvrige verdikjede på en fantastisk måte, sier Niclas Berlin Nilssen i en pressemelding.

I tillegg til arkitektur og ingeniørtjenester leverer HRP prosjekt- og byggeledelse, miljø- og bærekraft, sikkerhet, teknisk ledelse og økonomiske utredningsfag. Samlet har HRP all nødvendig kompetanse for å skape moderne og gode skoler i egen organisasjon.

Milliard suksess for HRP
-At man som fagmiljø er med å kjempe i tet om kontraktene samtidig som man i gjentatte konkurranser opplever å få høyest poengsum på tildelingskriterier for kvalitet er spesielt hyggelig, bekrefter Niclas Berlin Nilssen. Foto HRP

HRP opplever sterk konkurranse fra flere dyktige fagmiljøer i kampen om skoleprosjektene

 - Det merkes spesielt at oppdragsgiveren har blitt mer kvalitetsbevisst i konkurransegjennomføringen. Det oppleves som at oppdragsgiveren i større grad ønsker å kjøpe tverrfaglige grupper og totalkompetansen fra samme prosjekteringsmiljø.

-I tillegg til å levere gode oppgaveforståelser er ressursene som er tilbudt i gruppen viktigere enn tidligere. Eksempelvis ble det levert CV på 18 prosjektmedarbeidere i tilbudet for Beiarn Skole.

-At man som fagmiljø er med å kjempe i tet om kontraktene samtidig som man i gjentatte konkurranser opplever å få høyest poengsum på tildelingskriterier for kvalitet er spesielt hyggelig, bekrefter Niclas Berlin Nilssen.

Det tverrfaglige prosjekteringsmiljøet til HRP har tidligere levert komplett prosjekteringsgruppe for Nye Tveten skole. Tveten skole prosjekteres som nullutslippsbygg og passivhus, samt. miljøklassifiseres som BREEAM Excellent med utstrakt bruk av massivtre.

Til Tveten skole leverte HRP 22 ulike rådgiverfag til gjennomføringen fra flere av HRP sine ulike avdelinger. Dette oppdraget er nå i gjennomføringsfase.

HRP har i dag flere avdelinger for prosjekteringsfag, bl.a. egne avdelinger for arkitektur, ingeniørfag bygg og ingeniørfag kommunalteknikk i Oslo, arkitekt og ingeniøravdeling på Gol, avdeling for RIB-fag i Bergen og øvrige prosjekteringsressurser ved HRP sine øvrige 20 kontorsteder.

HRP tilbyr hovedfag innenfor prosjektering og spesialistfag til både offentlige og private oppdragsgivere.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff