Miljømerkede byggevarer boomer
Både profesjonelle håndverkere og gjør-det-selv-brukere kan i økende grad etterspørre Svanemerket og EU-Ecolabel når de velger byggematerialer. I dag er det nesten tre ganger så mange miljømerkede byggematerialer på det norske markedet sammenlignet med 2016. Både innen maling, gulv, byggeplater, lim, og sparkel er det vekst. Foto: Werner Anderson.
Sist oppdatert: 07-12-2020

Miljømerkede byggevarer øker kraftig

En ny oversikt viser at det i dag er mer enn 7 000 byggevarer i det norske markedet som er sertifisert med Svanemerket eller EU Ecolabel. Det er over en tredobling på bare fire år.

Det økende tilbudet er hovedsakelig drevet av veksten i svanemerkede bygg og boliger, og kommer både byggebransjen og forbrukerne til gode.

Både profesjonelle håndverkere og gjør-det-selv-brukere kan i økende grad etterspørre Svanemerket og EU-Ecolabel når de velger byggematerialer. I dag er det nesten tre ganger så mange miljømerkede byggematerialer på det norske markedet sammenlignet med 2016.

- Når antall miljømerkede byggematerialer vokser betydelig akkurat nå, henger det i stor grad sammen med byggebransjens økte fokus på bærekraft. For eksempel stilles det strenge krav til byggevarer som inngår i et svanemerket bygg.

SmartDok. Alt i en app

-Når flere boligprodusenter bygger svanemerket, vil det naturligvis også påvirke markedet. Selv om du ikke tenker å miljømerke et helt bygg, er valget av byggevarer et naturlig sted å starte bærekraftsreisen, sier Jarle Skeidsvoll, direktør for Miljømerking Norge i en pressemelding. 

Veksten ses på tvers av forskjellige typer byggematerialer; Blant annet innen maling, gulv, bygnings- og fasadeplater og kjemiske byggevarer som lim, sparkel og fugemasse.

Les også: Hva kjennetegner svanemerkede bygninger?

Helhetstenking er en styrke
Byggebransjen står for 40 prosent av det totale CO2-utslippet, og 11 prosent kommer fra materialene alene. Samtidig viser tall fra 2017 at det brukes stoffer i byggematerialene våre som er klassifisert som skadelige i Norge og EU ─ dette betyr at mange materialer ikke kan gjenbrukes og resirkuleres i fremtiden.

Her har miljømerkede byggematerialer en styrke. Når Svanemerket og EU Ecolabel stiller krav, blir hele livssyklusen til produktet sett på. Den helhetlige tilnærmingen er avgjørende for å redusere den samlede innvirkningen på miljø og klima ─ og samtidig er det til fordel for helsen.

Miljømerkene stiller for eksempel strenge krav til bruk av skadelige stoffer, som gagner både miljøet og inneklimaet ─ og er en forutsetning for å kunne sirkulere materialer i fremtiden.

Hvis tre er inkludert i materialene, må en stor andel bestå av resirkulert tre, sagflis og/eller tre fra sertifisert bærekraftig skog. Og miljømerkene stiller også strenge kvalitetskrav som sikrer at materialene har lang holdbarhet.

Fakta om miljømerkede byggevarer
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, mens EU-Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket. Både Svanemerket og EU Ecolabel bidrar til å fremme en sirkulær økonomi, redusere klimapåvirkningen og er et godt verktøy for å realisere FNs 12. globale mål om å sikre bærekraftige former for forbruk og produksjon.

I dag er det mer enn 7,000 miljømerkede byggevarer i det norske markedet - og mer enn 9.000 varer i Norden.
Nesten 70 forskjellige leverandører i Norden tilbyr miljømerkede byggevarer ─ hvorav de fleste leverandører selger til det norske markedet.

Utvalget av miljømerkede byggematerialer i Norge er størst innen maling, gulv og kjemiske byggevarer.
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon.

Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.