Mestergruppen har blitt medlem av FNs Global Compact for å styrke arbeidet med samfunnsansvar, samt drive forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.
Mestergruppen er medlem av FNs Global Compact. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Mestergruppen
Sist oppdatert: 25-03-2022

Mestergruppen tar ansvar

Mestergruppen har blitt medlem av FNs Global Compact for å styrke arbeidet med samfunnsansvar, samt drive forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.

– Medlemskapet i FN Global Compact gir oss tilgang til verdens beste kompetanse og nettverk på blant annet klimaarbeid, sirkulærøkonomi, menneskerettigheter og likestilling.

-Vi ønsker å lære mer og etter hvert delta i nettverket med vår erfaring fra våre virksomhetsområder.

-Mestergruppens visjon er å forandre byggebransjen og en del av dette arbeidet består i å finne bærekraftige løsninger for å redusere klimagassutslipp.

-Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, og jeg er glad for at vi nå er blitt medlem av FNs Global Compact, sier Mikkel Sandvik som er konsernsjef i Mestergruppen i en melding. 

Lars-Fredrik Forberg, direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, sier:

– Et medlemskap i FNs Global Compact gir oss mulighet til å jobbe bredere med bærekraft, utover klima og utslippsreduksjoner.

-Mestergruppen har igangsatt nye initiativer på kartlegging av underleverandører, lønnsundersøkelser og etter hvert også leverandørrevisjoner. I Norge og Sverige har vi ca. 1670 medarbeidere, i tillegg har vi medlemsbedrifter, forhandlere og samarbeidspartnere.

En av Haugalandets største byggentreprenører

-Vi er en stor forhandler av byggevare med mange hundre leverandører, så totalt sett kan vi påvirke mange ledd i verdikjeden gjennom vårt bærekraftsarbeid.

Mestergruppen ble offisielt medlem av FN Global Compact 15. mars.

FNs Global Compact ble opprettet i 1999 og består av ca. 16.000 deltakere. Blant disse er 12.000 bedrifter fra over 160 land. Bedrifter som er medlem skal drive sin virksomhet i tråd med Global Compacts ti prinsipper.

Disse prinsippene handler om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon. I dag finnes det ca. 230 norske bedrifter og organisasjoner som er med i FNs Global Compact. Les mer: FNs Global Compact

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Mestergruppen eier blant annet flere kjente byggevarekonsepter, huskjeder, hytteprodusenter, fabrikker for trekonstruksjon og Norges ledende handelshus for overflatebehandling.

Siden 70-tallet har Mestergruppen bygget over 100.000 boliger i Norge. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Omsetningen til Mestergruppen er på ca. 18 milliarder kroner.