LINK skal utforme Psykiatrien i Viborg, Danmark. Illustrasjon: LINK Arkitektur
Sist oppdatert: 27-06-2023 Pressemelding 

LINK skal utforme Psykiatrien i Viborg

Region Midtjylland er totalentreprenør for det nye psykiatribygget i Viborg. Nå har de utpekt et konsulentteam bestående av Rambøll, LINK Arkitektur og SLA som vinnere for det videre arbeidet med det 15.900 kvadratmeter store prosjektet.

Psykiatrien i Viborg er et spennende prosjekt med ambisjon om å utforme det mest optimale miljøet for behandling av psykiske lidelser.

Som arkitekt i konsulentteamet har LINK Arkitektur valgt å tegne et helhetlig bygg, som er tilpasset den unike beliggenheten i Viborg og som naturlig føyer seg inn i by og landskap. Forslaget har fokus på god orientering, dagslys og trygge, vakre omgivelser for både pasienter og ansatte.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

Unik plassering i landskapet

Den arkitektoniske hovedideen består av en komposisjon av bygningselementer i en grønn park, som skalerer ned mot innsjøen i pakt med landskapets naturlige utforming.

Utsikten til vannet prioriteres fra flest mulig rom, og ved å plassere bygningene i terrenget muliggjøres direkte utgang fra omsorgsavdelingene til store grønne lukkede gårdsrom. Beliggenheten nær byen tilfører liv og røre rundt byggene.

Byggene er derfor utformet for å både skape avstand til trafikken og for å bruke og gi en grønn parkvei tilbake til byen. Beliggenhet, landskap, utsikt og funksjon påvirker hverandre positivt og danner et helhetlig bygg.

Lyse og trygge behandlingsmiljøer

Terrenget brukes til å plassere bygningsdelene på ulike nivåer med god utsikt. Det betyr også at pleieavdelingene har direkte tilgang til gårdsplassene.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Byggene er også utformet med fokus på et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Målet er innbydende, lyse og trygge behandlingsmiljøer og uterom med nær kontakt med naturen.

- Juryen har blant annet lagt vekt på at vinnerforslaget understøtter hverdagen på en psykiatrisk avdeling, hvor godt tilrettelagte pasientområder, mulighet for effektive arbeidsprosesser og sikkerhet er vesentlig.

- Det har også spilt en rolle at sengeavdelingene møter både pasientenes behov for privatliv og for samvær med andre, og at omgivelsene på Søndersø er fint integrert i konstruksjonen, sier sykehusdirektør for psykiatri, Tina Ebler.

Det nye overordnede rådgiverteamet skal nå videreutvikle vinnerforslaget i samarbeid med Psykiatrien i Region Midtjylland og næringslivsrepresentanter.

De nye byggene vil stå ferdig tidligst i 2029. Før den tid må regionrådet ta stilling til finansieringen av prosjektet.