Kristin Engely, Distriktsjef i Heidenreich Oslo/Akershus er valgt inn i styret til Ingeborg-nettverket. Foto: Lisa-Marie Stavnhaugen
Sist oppdatert: 26-04-2023 Tekst: Ingeborg-nettverket

Trer inn i styret til Ingeborg-nettverket

Siden starten i 2016 har Ingeborg-nettverket vært en samlende og tydelig aktør, som gjennom et høyt aktivitetsnivå har opplevd bred oppslutning blant kvinner i rørbransjen, bransjeaktører og media over hele Norge.

Nettverkets suksess har vært basert på frivillig innsats fra første dag, med en grunnmur bygget på et ønske om mangfold, inkludering, kjønnsbalanse og gode arbeidsvilkår for kvinner i rørbransjen.

Med målsetting om å bygge en effektiv organisasjon som forvalter ressursene riktig, har vi valgt å samarbeid med solide bransjeaktører som støtter vårt arbeid.

Samtidig har styret samlet kvinner med felles mål og fokus, som sikrer kompetanse nettverket trenger.

Norges hyggeligste håndverker 2023

Leder av Ingeborg-nettverket, Eli H. Heyerdahl Eide forteller:

-Vi i Ingeborg-nettverket er opptatt av mangfold, det skal også reflekteres i styret. Kristin Engely er en dame jeg har kjent til i mange år, hennes kompetanse, erfaring og vesen er en ressurs for både styret og nettverket.

-Hun har jobbet mange år i bransjen, har en annerledes bakgrunn enn resten av styret, med et blikk for muligheter og bred kjennskap til mange områder av bransjen. Nettopp det at hun ikke skrur rør er hennes styrke i forhold til hva vi ønsker å oppnå med arbeidet i Ingeborg…

-Tilgjengelighet og synlighet er avgjørende for Ingeborg-nettverkets videre vekst. At markedsføring la grunnlaget for Kristins karriere har gitt henne et markedsorientert tankesett som er en ren bonus for oss alle.

-Vi vet at kvinner i rørbransjen jobber med mer enn å bare skru rør. De besitter mange kritiske og viktige funksjoner i respektive bedrifter og i bransjen.

- Kristin er en av dem, det gjør hennes rolle som mangfoldsansvarlig til et samlingspunkt for nettverkets medlemmer og for styrets videre arbeid.

-Kristin jobber i Heidenreich, som er en av våre mest aktive sølvpartnere. Det at våre partnerbedrifter ser det arbeidet som er gjort og legger til rette for det som må gjøres videre, kommer både bedriften og nettverket til gode.

-Det bidrar forhåpentligvis også til å trigge våre andre partnere, denne jobben gjør vi sammen. Hele bransjen må bidra om vi skal fortsette fremgangen videre, avslutter Heyerdahl Eide.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Kristin Engely, distriktsjef i Heidenreich Oslo/Akershus tar plass i styret til Ingeborg-nettverket som mangfoldsansvarlig.

-Jeg er beæret, det å få plass i styret til Ingeborg-nettverket tar jeg som en tillitserklæring. En ting er å skape muligheter i bedriften jeg jobber i, en helt annen ting er at andre ser hva man gjør og kan gjøre, forteller Engely.

-Det å få være med å bidra til å kunne gjøre en forskjell motiverer til innsats.

-Ingeborg-nettverket la jeg merke til allerede i 2016 da Eli H. Heyerdahl Eide startet nettverket. Jeg har fulgt med på distanse, interessert meg fordi det representerer en viktig del av bransjen.

- Samtidig som jeg kanskje ikke har følt meg helt inkludert, fordi jeg trodde dette først at nettverket var bare for damer som skrur rør.

-Etterhvert har jeg forstått at nettverket vil mer! Det kan vi kommunisere bedre og det vil jeg bidra til. Alle trenger et nettverk, en plass der man kan snakke med likesinnede, få råd, ideer og skape muligheter.

-Ingeborg-nettverket er viktig for å binde sammen kvinnene i bransjen på tvers av hvilke stillinger de har og kan også bidra til at enda flere dyktige kvinner finner veien til yrket.

-Som styremedlem skal jeg arbeide for mangfold og inkludering, og ønsker å skape treffpunkter for alle kvinner som jobber i bransjen. Vår bransje har et enormt bredt spennvidde innen faget og bidrar til livsnødvendig infrastruktur som rent vann og stabil varme.

-Mangfold og bærekraft er, og skal være en alltid pågående jobb. Vi kommet langt på mange områder, samtidig som vi kan bli flinkere på andre.

-Jeg har vært i bransjen i over 20 år og ansatt i Heidenreich i 6 år. Hos min arbeidsgiver har vi kommet langt og vi har 35% kvinneandel i mitt distrikt alene. Med slike tall blir kvinner en normalitet.

-Personlig har jeg blitt sett, verdsatt og løftet frem gjennom 20 år i bransjen, men slik er det ikke for alle, selv ikke i 2023. Dette skal ikke være situasjonsavhengig.

- Vi ønsker at alle skal komme inn som en naturlig del av arbeidslivet, uansett bransje.

-Derfor mener jeg at vi trenger Ingeborg-nettverket som en arena der alle kan ha noen å snakke med, på tvers av alder, yrkesroller og bedrifter.

-Jeg gleder meg til å bidra når vi fortsetter å bygge sten for sten på den gode jobben som allerede er gjort. Det er imponerende hva Eli og Ingeborg-nettverket har fått til på veldig få år. Det å bryte ny mark er krevende og tungt, det krever innsats å bli kjent, hørt og tatt på alvor.

-Eli H. Heyerdahl Eide har gått i bresjen og skapt “en bevegelse” i samarbeid med driftige, dyktige kvinner, fantastiske partnere og god støtte fra bransjeforening, og næringsliv.

-Nettopp det at vi i styret har ulike bakgrunner er viktig og legger grunnlag for varierte diskusjoner som forhåpentligvis vil bidra til å legge gode strategier som vil drive utviklingen i bransjen vår fremover. Jeg gleder meg til å være med på ferden videre, avslutter Engely