Tredobling av svanemerket byggevirksomhet i Norden på tre år
Hele 50 000 svanemerkede boenheter og bygg er enten ferdige eller under bygging i Norden. Her ser vi den svanemerkede Torvbråten skole i Asker, som er tegnet av Link Arkitektur. Foto: Hundven-Clements Photography
Sist oppdatert: 23-03-2021

Kraftig øking i antall svanemerket bygg - Norge øker mest

Nye tall fra Nordisk Miljømerking, viser at svanemerkede byggevirksomheten i Norden er tredoblet på bare tre år og Norge har den største veksten.

I Norden runder antall svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner som enten er ferdige eller under bygging snart 50 000.

Svanemerket byggevirksomhet får større og større nedslagsfelt i Norden og i Norge. Nye tall viser at antall bygg som sertifiseres med Svanemerket er tredoblet fra januar 2018 til januar 2021. I dag finnes det nesten 18 000 ferdigbygde svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner i Norden, mens drøyt 31 000 er under oppføring.

Tredobling av svanemerket byggevirksomhet i Norden på tre år
Foto: Hundven-Clements Photography

Enda sterkere vekst i Norge
I Norge har veksten vært enda mye større enn i Norden. Her har svanemerket byggevirksomhet for alvor skutt i været, og antallet svanemerkede boenheter og andre bygg er nå nesten ni ganger så stort som i 2018. Til sammen er det over 3500 svanemerkede bygg og boenheter som er ferdig bygget eller under oppføring I Norge nå.

- En stund lå det norske markedet etter, men nå har det virkelig løsnet. Vi merker stor interesse for sertifisering av boligbygg, skoler og barnehager, både fra byggherrer og entreprenører. Det å svanemerke et bygg er svært krevende, og bare de beste klarer det.

-Derfor er det ekstra gledelig at vi nå har nidoblet antallet bygg og boenheter som oppfyller strenge krav til redusert klimabelastning, godt innemiljø og høy kvalitet, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Gode tilbakemeldinger
Miljømerking har fått mange positive tilbakemeldinger fra huseiere, skoleeiere og andre som har satt opp, bruker eller bor i et svanemerket bygg.

- Både huseiere, skoleeiere og elever har fortalt om flotte bygg med et utmerket innemiljø med gode lys- og lydforhold, og der det er lett å trives. Mange i byggebransjen sier at selve byggeprosessen for et svanemerket bygg er veldig bra, og at det i tillegg blir billigere – nettopp fordi prosessen er enkel og god, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Miljømerking Norge.

Miljøkravene til bygg er under revidering
De kravene Svanemerket stiller til ulike produktgrupper – som for eksempel til bygg – blir løpende revidert og strammet inn. Det sikrer at kravene tar utgangspunkt i den nyeste kunnskapen og utviklingen i markedet.

På den måten er Svanemerket med på å bidra til en bærekraftig utvikling. Nordisk Miljømerking regner med å sende forslag til reviderte krav på høring før sommerferien, og at nye krav lanseres før året er omme. 

Tredobling av svanemerket byggevirksomhet i Norden på tre år
På tre år – fra januar 2018 til januar 2021 – er antallet svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner, som enten er ferdige eller under oppføring, nesten tredoblet i Norden. Nordisk Miljømerking

Fakta om svanemerket byggevirksomhet i Norden
På tre år – fra januar 2018 til januar 2021 – er antallet svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner, som enten er ferdige eller under oppføring, nesten tredoblet i Norden.

Pr. 1/1-2021 var det nesten 18.000 ferdige svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner under oppføring, og drøyt 31.000 under oppføring. Tallene er oppgitt i boenheter.

Et svanemerket bygg kjennetegnes ved:

  • Lavt energiforbruk i både ferdig bygg og i byggematerialer, et viktig klimatiltak
  • Godt inneklima
  • Strenge kjemikaliekrav
  • Strenge krav til bærekraftig sertifisert tre
  • Høy byggeteknisk kvalitet gjennom kontroll av en uavhengig tredjepart
  • God mulighet for gjenbruk av byggematerialer, noe som er viktig for sirkulær økonomi og mindre forbruk av naturressurser