Med ansettelsen av Kathrine Strøm som fagansvarlig for bærekraftig landskapsarkitektur styrker vi dette miljøet enda mer, sier fagsjef for landskapsarkitektur, Lisbet Haug.
– Jeg valgte å jobbe i Asplan Viak fordi det er Norges sterkeste fagmiljø innen bærekraftig landskapsarkitektur og byutvikling, og fordi det er masse hyggelige folk i firmaet, sier Kathrine Omnia Strøm. Foto: Asplan Viak 
Sist oppdatert: 19-08-2022

Kathrine Omnia Strøm til Asplan Viak

Asplan Viak har landets største fagmiljø innen landskapsarkitektur, og har i flere år lagt vekt på å sette bærekraft i tett sammenheng med faget.

– Med ansettelsen av Kathrine Strøm som fagansvarlig for bærekraftig landskapsarkitektur styrker vi dette miljøet enda mer, sier fagsjef for landskapsarkitektur, Lisbet Haug, i en melding. 

– Jeg valgte å jobbe i Asplan Viak fordi det er Norges sterkeste fagmiljø innen bærekraftig landskapsarkitektur og byutvikling, og fordi det er masse hyggelige folk i firmaet.

-Det var også utslagsgivende for meg at toppledelsen legger sterk vekt på bærekraft og rapporterer på trippel bunnlinje.

Isobygg - Best på blåseisolering

-Jeg ser fram til å være en del av en gruppe som virkelig bidrar til et bedre og mer bærekraftig Norge, og bedre bygde omgivelser for både mennesker, natur og klima, sier Kathrine Strøm.

Strøm kommer fra stillingen som landskapsarkitekt og utviklingssjef for bærekraftig byutvikling i COWI. Tidligere har hun jobbet blant annet for Arkitektur N, Østengen og Bergo landskapsarkitekter, Botanisk hage ved Universitetet i Oslo, og Statens vegvesen.

Hun har også vært president i Norske landskapsarkitekters forening.

– Kathrine brenner for tverrfaglig prosjektutvikling hvor landskapsarkitektur står i sentrum. Hun jobber visjonært og innovativt faglig, og markedsmessig bredt.

-Jeg er veldig glad for å ha fått henne med på laget, sier Per Einar Saxegaard, regionleder i Analyse, plan og landskap i Asplan Viak.

Strøm vil fortsatt ha en deltidsstilling som dosent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).