Hæhre Arctic bygger ny folkehøgskole i Longyearbyen.
Slik er det nye folkehøgskule-bygget på Sjøskrenten i Longyearbyen tenkt. Ill: Link arkitektur
Sist oppdatert: 11-10-2021

Hæhre bygger ny folkehøgskole i Longyearbyen

Hæhre Entreprenør melder at deres datterselskap Hæhre Arctic er innstilt til samspillskontrakten for ny folkehøgskole i Longyearbyen, av Store Norske Spitsbergen Grubekompani. 

Hæhre Arctic har hatt flere anleggsprosjekter for Store Norske Spitsbergen Grubekompani de siste årene. Store Norske er nå i en omstilling bort fra kullgruvedrift, og skal nå også være utbygger og eiendomsforvalter.

Gjennom denne nye rollen skal Store Norske bygge nye bygg for Svalbard Folkehøgskole, og Hæhre Arctic har vunnet anbudskonkurransen som har pågått siden starten av juni.

Alt Installasjon AS

I løpet av de kommende månedene skal det gjennomføres en samspillsfase som skal munne ut i en totalentreprisekontrakt.

Prosjektet består av ca 2500 m2 nybygg i massivtre, samt rehabilitering av et internatbygg som Studentsamskipnaden eier i dag. Planlagt ferdigstillelse for byggeprosjektet er i løpet av 2022.

I løpet av samspillsfasen skal vi sammen med byggherren optimalisere prosjektet innenfor rammene i budsjettet. Det blir valg av kvaliteter og energisystemer, og tilpasning til brukernes ønsker og behov. 

– Vi gleder oss til å ta fatt på nok et prosjekt for Store Norske. Vi har gjennomført tre prosjekter for Store Norske i Svea, og kjenner hverandre godt. Det legger et godt grunnlag for et nytt vellykket prosjekt, sier prosjektleder Martin Nerhus Øen i Hæhre Arctic.